Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

U Sarajevu održana tribina “Aktivizam muslimanske omladine – šta je to?”

Sarajevo, 12. oktobar 2016. godine – U organizaciji Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dana 11. oktobra 2016. godine sa početkom u 19,00 sati, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je povodom Dana Ašure održana tribina pod nazivom Aktivizam muslimanske omladine – šta je to?. Gost-predavač bio je dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993.-2012.).

U uvodnom dijelu izlaganja dr. Cerić je rekao da je osnovni smisao aktivizma zahtjev za promjene postojećeg stanja u društvu ili zajednici, dodavši kako nasuprot aktivizmu stoji pasivizam, koji se miri sa postojećim stanjem bez obzira kakvo je.

Dr. Cerić je istakao da je islam u bîti vjera i kultura, koja ne prihvata status quo, već stalno potiče na aktivizam ili pokret za promjene, odnosno  na obnovu vjere i morala. Dodao je i to kako je u islamu, od samog početka, prisutna snažna ideja o obnovi (el-tedždīd), oživljavanju (el-iḥyā’), i reformaciji (el-iṣlāḥ) u religiji. Ta ideja dolazi kao posljedica ljudskog zaborava (el-nisyān), nemara (el-ghaflah), pokvarenosti (el-fasād) i ljudskog udaljavanja (el-inḥirāf) od temeljnih načela vjere i morala.

Nadalje, dr. Cerić je ukazao na četiri vrste aktivizma:

1) aktivizam kao rješenje za određene društvene probleme kroz zauzimanje drugačijeg ili suprotnog stava od postojećeg stava u politici;

2) aktivizam kao pokret s namjerom da se ponude alternative postojećem sistemu društvenog ponašanja;

3) aktivizam kao revolucija, koja podrazumjeva temeljitu promjenu društva, kao i društvenih institucija;

4) aktivizam kao intelektualni napor, koji podrazumjeva sistematsko naučno istraživanje otvorenog uma s ciljem da se otkriju nova saznanja za bolji i lakši život ljudi.

Istakao je da su aktivnosti br. 2 i 4 međuovisne, kao aktivizam i intelektualizam, dodavši kako naporni aktivizam bez požrtvovnog intelektualizma, koji prethodi aktivizmu nema željenog učinka. Takođe, ni jalovi intelektualizam bez plodnog aktivizma, nema smisla.

U prilogu donosimo kompletan tekst izlaganja dr. Mustafe Cerića:

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)