Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 10: Tumačenje manje poznatih kur’anskih izraza

Autor: Ahmed Adilović
Naziv djela: TUMAČENJE MANJE POZNATIH KUR’ANSKIH IZRAZA – RASPRAVA IZMEĐU IBN ABBASA I IBN AL-AZRAQA

Urednik: mr. Senad Ćeman
Recenzent: prof. dr. Enes Karić
Lektor: Hurija Imamović
Tehnički urednik: Aida Mujezin-Čolo
Dizajn korice: Tarik Jesenković
Broj stranica: 644
Povez: Tvrdi

Knjiga 10: Tumačenje manje poznatih kur’anskih izrazaTefsirsku disciplinu tumačenja manje poznatih kur’anskih izraza (ġarib al-Qur’an) dr. Adilović je znalački obradio i detaljno predstavio na bosanskome jeziku. Malo je djela napisanih na našem jeziku, ili prevedenih, iz kur’ansko-tefsirskih znanosti, a naročito je nedovoljno obrađena disciplina ġarib al-Qur’an. Zato je jedan od zadataka ovog Adilovićeva djela sa gore navedenom temom upravo i bio predstavljanje te discipline. Nesumnjivo je da je ova knjiga dr. Ahmeda Adilovića jedan značajan doprinos kur’ansko-tefsirskim znanostima na bosanskome jeziku.

Dr. Ahmed Adilović je, također, dao širi doprinos izučavanju života i rada Ibn ‘Abbasa. Bez sumnje, Ibn ‘Abbas je jedan od najvećih učenjačkih autoriteta među ashabima, a općeprihvaćeno mišljenje je da je prvak među njima u oblasti tefsira. Kao što je slučaj i sa mnogim drugim muslimanskim autoritetima, tako je i Ibn ‘Abbasov život i rad nedovoljno predstavljen na bosanskom jeziku, te ovo Adilovićevo djelo popunjava jednu veliku prazninu.

Kroz istraživanje života i djela Nafi‘ija ibn al-Azraqa dr. Ahmed Adilović je dao i svoj prinos izučavanju pokreta ili sekte haridžija. Nafi‘ ibn al-Azraq je bio jedan od vođa haridžijskoga pokreta, odnosno jednoga njegovog dijela, koji je po njemu i dobio ime: azrakiyye. Zato je kroz istraživanje njegova života i djela autor doprinio i izučavanju haridžijske sekte, narocito azrakiyya. Isto tako, dao je i vrijedan doprinos proučavanju društveno-političkoga stanja i kulturnih dešavanja u vrijeme kada je živio Ibn al-Azraq.

Izvod iz recenzije prof. dr. Enesa Karića


Povratak na IZDANJA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *