Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 13: Vrijednosti i vrijednosne orijentacije muslimanske omladine u BiH

Autor: Aid Smajić
Naziv djela: VRIJEDNOSTI I VRIJEDNOSNE ORIJENTACIJE MUSLIMANSKE OMLADINE U BiH

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Senad Ćeman

Recenzenti: Ismet Dizdarević i Jadranka Kolenović-Đapo

Lektor: Emina Kamenarević

Korektor: Mohamed-Suleyman Tadefi

Tehnički urednik: Aida Mujezin-Čolo

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 116

Povez: Mehki

 

Prezentirani pregled sadržaja i načina interpretacije rezultata istraživanja predstavljenih odgovarajućim statističkim podacima pokazuje da je dr. Smajić istraživanjem vrijednosti i vrijednosnih orijentacija muslimanske mladeži došao do teorijski i aplikativno značajnih spoznaja. Proces realiza­cije i interpretacije rezultata istraživanja važnog društvenog problema ve­zanog za položaj i stavove muslimanske mladeži će omogućiti pouzdanije koncipiranje društvenih mjera u uspješnijem otklanjanju postojećih uvjeta koji onemogućavaju njihov normalan razvoj.

Izvod iz recenzije profesora emeritusa dr. Ismeta Dizdarevića

Cjelokupno sagledavajući istraživačku studiju Vrijednosti i vrijednosne ori­jentacije muslimanske omladine u Bosni i Hercegovini, smatram da je riječ o značajnom projektu čija je publikacija potrebna i preporučljiva. Uvjerena sam da će ovaj izvještaj biti višestruko koristan kako stručnoj tako i akadem­skoj javnosti… Već sad ovaj izvještaj otvara mogućnosti definiranja smjer­nica u kreiranju programa za razvijanje vrijednosti, koje bi trebale voditi ka prosperitetnijem i kvalitetnijem bosanskohercegovačkom društvu. Svjedoci smo da se mladi sve više gube u “tehnološkom napretku”, koliko god to paradoksalno zvučalo. Zbog toga je istraživanje vrijednosti područje od ka­pitalnog značaja jer je (…) razvoj tehnologije otvorio prostor “nenamjerno stvorenog slobodnog vremena, a današnje društvo zadovoljava mnoge čo­vjekove potrebe osim jedne: potrebe za smislom”. S jasnim životnim ciljevi­ma, mladima ćemo omogućiti siguran put ka pronalaženju vlastitog smisla u životu. Iz ovih razloga, istraživački projekti usmjereni na ispitivanje ciljeva i životnih vrijednosti su uvijek korisni, te vjerujem da će naučna i stručna javnost znati i umjeti eksploatirati nalaze ove studije.

Izvod iz recenzije prof. dr. Jadranke Kolenović-Đapo

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)


Povratak na IZDANJA