Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 14: Religioznost i rizična ponašanja adolescenata u urbanim sredinama Federacije BiH

Autor: Mehmed A. Akšamija
Naziv djela: LETTER – PISMO

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja

Za izdavača: Senad Ćeman

Recenzenti: dr. Ivo Banac, akademik Ferid Muhić, akademik Ibrahim Chabbouh, dr. Alon Goshen-Gittstein i prof.dr. Ugo Vlaisavljević

Lektor:

Korektor: Mohamed-Suleyman Tadefi

Tehnički urednik: Aida Mujezin-Čolo

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 91

Povez: Mehki

korica-vejo-i-drugi_samo-prva-za-web

Iz dobivenih rezultata može se zaključiti nekoliko relevantnih činjenica: mladi pridaju osobno značenje religiji i religioznosti; potvrđena je temeljna teza o nepostojanju statistički značajnije poveznice između osobne religioznosti i rizičnih ponašanja; mladi percipiraju religiju kao važan čimbenik u izgradnji vlastite osobnosti – i to u značenjskom smislu. Religiju povezuju s

konkretnim životom, ponašanjem, životnim odlukama, osobito specifičnim životnim situacijama kao što je bolest. Rezultati istraživanja ukazali su i na tendenciju da mladi religiju/religioznost sve više artikuliraju prema subjektivnom ključu.

Istraživanje je važan doprinos u senzibiliziranju važnog fenomena u društvu, kao što je rizično ili devijantno ponašanje djece i mladih. Važan iskorak je u pokušaju traženja, ne samo uzroka rizičnog ponašanja, nego i mogućih čimbenika neutraliziranja, među kojima religija zauzima važno mjesto. Istraživanje ima osobito značenje upravo sada kada se sve više religija uzima kao interpretacijski ključ u tumačenju raznih društvenih fenomena.

Čestitam autorima na izuzetno zanimljivom istraživanju, koje može svoju primjenu naći i u širem okruženju.

Izvod iz recenzije prof. dr. sc. Blaženke Valentine Mandarić

 

 Rezultati istraživanja ukazali su na kompleksnost brojnih faktora koji utječu na pojavu rizičnog ponašanja kod adolescenata, kao i potrebu ka dubljem naučnom ispitivanju uloge i značaja religioznosti u sprečavanju rizičnog ponašanja adolescenata, i to u pedagoškom, psihološkom, sociološkom i teološkom smislu.

Kao takav, ovaj originalan znanstveno-istraživački projekat, inspirativan je i edukativan za sve znanstvenike/istraživače koji se zanimaju za razumijevanje karakteristika religioznog i rizičnog ponašanja mladih, zatim nastavnike koji se bave odgojem mladih, brojne stručnjake uključene u kreiranje i realizaciju prevencijskih programa poremećaja u ponašanju mladih, vjerske službenike kao i studente koji se educiraju za rad s mladima s poremećajem u ponašanju.

Izvod iz recenzije doc. dr. sc. Almire Isić

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)


Povratak na IZDANJA