Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 24: Kritika čiste vjere

Knjiga 24: Kritika čiste vjere

Autor: Mustafa Cerić

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja (www.cdv.ba)

Za izdavača: Senad Ćeman

Priređivač i urednik: Ekrem Tucaković

Lektor: Amina Uzunalić-Kovo

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 200

Povez: Mehki

Tiraž: 200

Tisak: Amos Graf d.o.o. Sarajevo

Knjiga eseja dr. Mustafe Cerića Kritika čiste vjere – prvih dvadeset eseja pod egidom “Teološke dileme” objavljeno je u Islamskim informativnim novinama Preporod, počevši od 15. septembra 2016. godine, a preostali na internet stranici Centra za dijalog – Vesatijja, www.cdv.ba – sadrži ukupno 40 eseja raspoređenih u četiri tematska poglavlja: “Uvod”, “Vjera je diktat”, “Vjera nije dogma” i “Vjera je zavjet”.

Na prvi pogled sami naziv serijala tekstova “Kritika čiste vjere”, pored toga što je za religijsku literaturu sasvim neobičan, istodobno nosi u sebi određenu sablažnjujuću ili skandalizirajuću notu, izvjesni unutarnji prezir i protest. Očekuje se kritika nečiste, licemjerne i lažne vjere, a ne čiste. Zar čista vjera nije konačni ideal kojem se stremi? Zar čista vjera u Boga zavređuje i dolikuje kritiku, ili išta drugo osim iskrene pohvale i snažnog podsticaja?

Eseji su pisani savremenim jezikom iz bosanskog muslimanskog iskustva i zasigurno predstavljaju idejnu i konceptualnu svježinu kada je riječ o bosanskom islamskom mišljenju o pitanjima koja se, u suštini, ne tiču samo muslimana, nego imaju opći značaj i tiču se svakog čovjeka bez obzira na njegova uvjerenja i vjersku pripadnost. No, možda ova pitanja nisu toliko atraktivna za šire narodne slojeve, ali sasvim sigurno jesu interesantna ne samo za vjersku inteligenciju nego i za stručnjake koji se bave društvenim i humanističkim disciplinama, mada nisu bez značaja ni za istraživače na polju prirodnih nauka.

(Odlomak iz Predgovora)


Povratak na IZDANJA