Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Zekerijah ef. Čajlaković: Vesatijja u razumijevanju i mišljenju islamskih učenjaka

Evidentno je da svi koji govore o vesatijji kao konceptu polaze od kur’anskog ajeta iz sure El-Bekare gdje Uzvišeni Allah kaže: Mi smo vas učinili pravednom zajednicom da biste bili svjedoci protiv ostalih, a da Poslanik bude svjedok protiv vas… (El-Bekare, 143.) Pored navedenog značenja, sintagma ummetun wesatun često se upotrebljava da označi “pravednu zajednicu”,…

Zekerijah ef. Čajlaković: Vesatijja u razumijevanju i mišljenju islamskih učenjaka

Evidentno je da svi koji govore o vesatijji kao konceptu polaze od kur’anskog ajeta iz sure El-Bekare gdje Uzvišeni Allah kaže: Mi smo vas učinili pravednom zajednicom da biste bili svjedoci protiv ostalih, a da Poslanik bude svjedok protiv vas… (El-Bekare, 143.) Pored navedenog značenja, sintagma ummetun wesatun često se upotrebljava da označi “pravednu zajednicu”,…