Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025
 

PDF izdanja Centra za dijalog - Vesatijja

Tekstovi objavljeni na www.cdv.ba

Vesatijjin forum

Multimedija: Video

Srednji put

https://www.cdv.ba/kalendarske-hutbe-dr-mustafe-ef-cerica/

https://www.cdv.ba/preuzimanja/pdf/Letter%20-%20Mehmed%20A.%20Aksamija.pdf

 
 
 • Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.
  Kur'an, Fussilet, 34.
   
 
 

Kolumne

Islamske informativne novine Preporod i Centar za dijalog Vesatijja od broja br. 5/1015., (01. mart 2014. godine) pokreću na stranicama našeg lista novu rubliku nazvanu „Vesatijjin forum“ u kojoj će naši, ali i svjetski alimi i intelektualci, aktuelizirati teme i pitanja kojima se prema zamisli svog osnivača, Sabora Islamske zajednice u BiH, bavi Centar Vesatijja. Ove stranice bit će otvorene i za sve naše džematlije ali i građane bez obzira na vjerska i druga opredjeljenja koji vjeruju u ideju dijaloga i potrebu nenasilnog rješavanja nesuglasica, a od kojih očekujemo da će se sugestijama i prijedlozima uključiti u ovaj forum. Bit će to, Božijom voljom, prostor za promociju ideja dijaloga, ali i istinskog dijaloga koji počinje od pretpostavke da se nešto ne zna i da postoji mogućnost da je druga strana u pravu te spremnosti da se prihvati istina pa makar ona ne bila po našoj volji ili bila “protiv nas samih”…

Kontaktirajte nas putem email adrese: kolumna@cdv.ba

 
 • Mr. Senad Ćeman: Vesatijja kao prilika i potreba vremena u kojem živimo

  Mr. Senad Ćeman: Vesatijja kao prilika i potreba vremena u kojem živimo

  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini institucionalno brine o islamu i svim muslimanima koji je doživljavaju kao svoju. Jedna od osnovnih karakteristika Islamske zajednice jeste istrajavanje na Pravom putu, kroz dijalog sa drugima i umjerenost u tumačenju i primjeni islama. Muslimani u BiH u namazu mole: „uputi nas na Pravi put“ a Dunjalukom hode umjereno i sredinom. To je stoljećima bilo tako – jedino moguće i jedino ispravno.

   
 • Muhamed Jusić: Dijalog nema alternativu

  Muhamed Jusić: Dijalog nema alternativu

  Islamske informativne novine Preporod i Centar za dijalog Vesatijja od ovog broja pokreću na stranicama našeg lista novu rubliku nazvanu „Vesatijjin forum“ u kojoj će naši, ali i svjetski alimi i intelektualci, aktuelizirati teme i pitanja kojima se prema zamisli svog osnivača, Sabora Islamske zajednice […]

   
 •  
 • Vrijednost povijesti

  Vrijednost povijesti

  Kad bismo iščitali Časni Qur’ān u cijelosti našli bismo da Allahova knjiga posvećuje mnogo prostora, skoro pola Qur’āna, istinitim pričama iz prošlosti, tj. povijesti. Kazivanja o vjerovjesnicima, šehidima, dobrima, potom priče o narodima, pokoljenjima, društvima i naseljima te o seriji duge borbe između istine i lažu su, sveukupno, povijesni događaji koji nadopunjavaju ovaj dio spoznaje i detaljnije pojašnjavaju.

   
 • Muhamed Jusić: Vesatijja – koncept islamskog srednjeg puta i traganje za mjerom

  Muhamed Jusić: Vesatijja – koncept islamskog srednjeg puta i traganje za mjerom

  Imao sam čast i privilegiju da budem član delegacije Rijaseta IZ BiH koja je posjetila Međunarodni centar za promociju srednjeg islamskog puta (El-Merkez el-Alemijj lil- Vesatijje) u Kuvajtu i da učestvujem u seminaru o kur’anskom konceptu vesatijjeta ili srednjeg puta između krajnosti kojima ljudska historija, ali i historija muslimana, obiluje.

   
 •