Islamski pedagoški fakultet, u saradnji s Centrom za dijalog – Vesatijja, organizirao je u subotu 30. maja 2015. godine drugu konferenciju sa međunarodnim učešćem o temi „Umjerenost kao metod suočavanja sa prošlošću s ciljem obnove pomirenja“.