Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Hikmet Karčić: Slamka koja je kamili slomila leđa – Rat u Bosni i Hercegovini i desničarski pokreti u Evropi

Centar za dijalog – Vesatijja u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu je 17. decembra 2019. godine organizovao okrugli sto na temu “Savremeni radikalni desničarski populizam i islamofobija: izazov za liberalnu demokratiju”.

Izlagači na okruglom stolu bili su prof. dr. Sead Turčalo, prof. dr Nedžma Džananović, Muhamed Jusić, Amer Čekić, dr. Hikmet Karčić i Zlatan Hadžić. Medijski pokrovitelj bio je RTV BIR.

U petom video prilogu možete pogledati izlaganje dr. Hikmeta Karčića: