Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Spoznaja čiste vjere

Piše: Dr. Mutlak el-Karavi

Uzvišeni Allah objavio je Kur’an kao opomenu svim svjetovima i objasnio Pravi put: Reci: Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi (Kur’an, 12:108). Također, Uzvišeni je rekao: U Knjizi Mi nismo ništa izostavili (Kur’an, 6:38). Onaj ko bude razmišljao i tragao za spoznajom u Allahovoj knjizi pronaći će sve ono čemu se nada i što želi.

Kada je poznati njemački filozof Emanuel Kant želio da kritizira čisti um, postavio je sebi tri pitanja:

  • Šta mogu da znam?
  • Šta treba da činim?
  • Čemu mogu da se nadam?

Svoju filozofiju temeljio je na ovim pitanjima. Čak se suočio sa mnogim kritikama kako filozofija, koju je propagirao, nije zasnovana na čvrstim referencama i jasnim osnovama.

Na putu ka spoznaji čiste vjere mi muslimani moramo sebi, također, postaviti tri pitanja, s tom razlikom što mi krećemo sa čvrstim i jakim temeljima, a to su Allahova knjiga i Uputa Njegovog poslanika, s.a.v.s.:

  • Kako u našim srcima imān učvrstiti? O tome smo učili od našeg poslanika Ibrahima, a.s., tako što ćemo razmišljati o Božijem stvaranju i Njegovoj svemoći.
  • Kako bismo na Ovom svijetu trebali djelovati? Tako što ćemo se pridržavati bogobojaznosti – O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati… (Kur’an 3:102), te okititi se lijepim ahlakom – Jer ti si, zaista, najljepše ćudi! (Kur’an, 68:4).
  • Kako ćemo stići do uspjeha na Ovom i spasa na Budućem svijetu? Uzvišeni Allah kaže: Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju! (Kur’an, 2:201); I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici! (Kur’an, 9:105)

Naispravniji put za muslimane jeste da se pridržavaju Časnog Kur’ana. U njemu se nalazi i njihov spas. On je izvor koji je zaštićen od bilo kakvih propusta i grešaka. On je Pravi put na kojem počivaju i ovosvjetske i onosvjetske stvari. Uzvišeni Allah ga je započeo riječima: Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. (Kur’an, 2:2)

Prema tome, čistu vjeru spoznaće onaj koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran (Kur’an, 25:62 ).

S arapskog preveo: Mohamed-Suleyman Tadefi

Izvorni tekst možete pročitati ovdje:

http://www.alanba.com.kw/kottab/motlak-alkarawy/841552/27-06-2018-معرفة-الدين-الخالص