Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mustafa Cerić: “Gdje bi bio svijet bez islama i muslimana? Bio bi u džahilijjetskom mraku”

Islamofobija (“strah od islama”), koji se u zadnje vrijeme širi svijetom, nije ništa novo i neobično. Svako svjetlo koje razgoni tamo, uvijek je izazivalo strah kod onih koji su navikli na mrak. Oni se u mraku osjećaju sigurni. Svjetlo ih uznemirava zato što otkriva njihovu neistinu koju im mrak pokriva. Najopasniji mrak je mrak ljudskog uma. Oni koji su imali sreću da im se um prosvjetli u tom mraku bili su proganjani i pogubljeni poput Đordana Bruna, Galileo Galilea i drugih.

Islam je svjetlo, svjetlo koje je prosvijetlilo ljudski um, kojeg s pravom nazivamo muslimanski um. Eh, taj prosvjetljeni um je, zahvaljujući islamskom svjetlu, prosvijetlio ili osvjetlio svijet. Američki profesor Ian Bremmer je zamislio svijet bez tog muslimanskog uma i evo šta je ustanovio:

Without Muslims you wouldn’t have/Bez muslimana vi ne biste imali ili znali šta je:

 Coffee – kahva!

 Cameras – kamera!

 Experimental Physics – eksperimentalna fizika!

 Chess – šah!

 Soap – sapun!

 Shampoo – šampon!

 Perfume/spirits – parfem/jaki!

 Irrigation – sistem navodnjavanja!

 Crank-shaft, internal combustion engine, valves, pistons
– koljenčasta osovina, motor s unutarnjim sagorjevanjem, ventili, klipni motor!

 Combination locks – kombinovane brave!

 Architectural innovation (pointed arch -European Gothic cathedrals adopted this technique as it made the building much stronger, rose windows, dome buildings, round towers, etc.)
– arhitektonske inovacije (istaknuti lukovi – evropske gotičke katedrale usvojile su tu tehniku jer je to zgradu učinilo mnogo jačom, ružičasti prozori, kupole, okrugle kule itd.)

 Surgical instruments – hirurški instrumenti!

 Anesthesia – anestezija!

 Windmill – vjetrenjača!

 Treatment of Cowpox – liječenje kravljih boginja!

 Fountain pen – naliv pero!

 Numbering system – brojčani sistem!

 Algebra/Trigonometry – algebra/trigonometrija!

 Modern Cryptology – Moderna kriptologija (dešifracija)!

 3 course meal (soup, meat/fish, fruit/nuts)
– obrok od tri jela (supa, meso/riba, voće/ orasi)!

 Crystal glasses – kristalne čaše!

 Carpets – ćilimi/tepisi!

 Checks – platni čekovi!

 Gardens used for beauty and meditation instead of for herbs and kitchen.
– vrtovi koji se koriste za ljepotu i meditaciju umjesto za začine i kuhinju!

 University – univerzitet!

 Optics – optika!

 Music – muzika!

 Toothbrush – četkica za zube!

 Hospitals – bolnica!

 Bathing – kupatilo!

 Quilting – štepanje platna!

 Mariner’s Compass – moreplovni kompas!

 Soft drinks – bezalkoholna pića – sokovi!

 Pendulum – njihalo ili klatno za mjerenje vremena!

 Braille – Brajevo pismo za slijepe i slabovidne osobe!

 Cosmetics – kozmetika!

 Plastic surgery – plastična hirurgija!

 Calligraphy – kaligrafija!

 Manufacturing of paper and cloth – proizvodnja papira i platna!

 It was a Muslim who realized that light ENTERS our eyes, unlike the Greeks who thought we EMITTED rays, and so invented a camera from this discovery.
– musliman je bio taj koji je otkrio da svjetlost ulazi u naše oči, za razliku od Grka koji su mislili da se izn naših očiju očiju emitiraju zrake… zahvaljujući tom otkriću dobili smo kameru!

 It was a Muslim who first tried to FLY in 852, even though it is the Wright Brothers who have taken the credit.
– musliman je bio taj koji je 852. god. prvi pokušao letjeti (kao što danas leti avion) iako su braća Wright sebi prisvojili sve zasluge za taj čin!

 It was a Muslim by the name of Jabir ibn Hayyan who was known as the founder of modern Chemistry. He transformed alchemy into chemistry. He invented: distillation, purification, oxidation, evaporation, and filtration. He also discovered sulfuric and nitric acid.
– musliman po imenu Džabir ibn Hajjan je bio začetnik moderne hemije; on je pretvorio alhemiju u hemiju; on je otkrio: destilaciju, pročišćavanje, oksidaciju, isparavanje i filtriranje; on je, također, otkrio sumpornu i dušičnu kiselinu!

 It is a Muslim, by the name of Al-Jazari who is known as the father of robotics.
– musliman po imenu Al-Jazari je poznat kao otac robotike!

 It was a Muslim who was the architect for Henry V’s castle.
– musliman je bio arhitekta dvoraca Henry V.!

 It was a Muslim who invented hollow needles to suck cataracts from eyes, a technique still used today.
– musliman je izumio prazne igle koje usišu katarakt iz očiju, tehnika koja se i danas koristi!

 It was a Muslim who actually discovered inoculation, not Jenner and Pasteur to treat cowpox. The West just brought it over from Turkey
– musliman je otkrio vakcinaciju, a ne Jenner i Pasteur protiv kravljih boginja. Zapad je prenio to otkriće iz Turske!

 It was Muslims who contributed much to mathematics like Algebra and Trigonometry, which was imported over to Europe 300 years later to Fibonnaci and the rest.
– muslimani su najviše pridonijeli razvoju matematike kroz njihov izum algebre i trigonometrije, koja je uvezena u Europu prije 300 godina u Fibonnaci, a odatle u ostatak Europe!

 It was Muslims who discovered that the Earth was round 500 years before Galileo did.
– muslimani su bili ti koji su otkrili da je zemlja okrugla 500 godina prije Galilea! I tako dalje, i tako dalje…

Zato, dragi moji, vi imate razlog da se osjećate ponosnim što pripadate islamu i što vas zovu muslimanima. A oni imaju razlog da se boje svjetla koje razgoni tamu oko njih i oko nas, tamu koja pokriva njihovu neistinu i zabludu!

Glavu gore idemo dalje!