Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (III): Vjera je diktat (2)

Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato što, u moralnom smislu, gubi svrhu svog postojanja. Današnja religijska misao nije u dijalogu sa sebi suprotnim nereligijskim polom, koji joj pomaže da se vidi na njegovom ogledalu. Ustvari, religija danas nije u dijalogu ni sa kim. Religija je danas, sa moralnog stajališta, u sukobu sa svakim osim sa onim koji ju trebaju da ih podrži ili održi na visokom nivou. Zašto su se povukli kritičari religijske misli? Oni su nam danas potrebni više nego ikad da očiste vjeru od nečiste religijske misli, koja pravi kompromise na račun moralne savjesti.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)