Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VI): Vjera je diktat (5)

Samo onaj koji je svemoćan može osigurati moć onome koji je nemoćan. Bog je Svemoćan. Čovjek je nemoćan sve dok mu Bog ne udijeli od Svoje moći (al-istitā’ah) onoliko koliko je Njegova volja. Čovjeku je ostavljeno da prepozna tu moć u sebi kao Božiju milost, te da je koristi po diktatu vjere, diktatu koji je u njegovoj naravi.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)