Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Muhamed Jusić: Terorizam se ne može pravadati zloupotrebom plemenitih ideja

Muhamed Jusić naglašava da suočavanje sa izazovom terorizma u svakom društvu pa tako i u našem mora ići na dva paralelna kolosijeka, kroz osporavanje ideologije i ukazivanje na njenu nastranost, ali i kroz rješavanje uzroka koji otuđene i zapostavljene pojedince gura u pravcu priključivanja takvim ideologijama…
Tagged under