Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Abdu-l-Hafiz es-Savi: Pogrešna ekonomska politika i njena uloga u rađanju ekstremizma i širenju nasilja

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka.

Drugi rad u nizu kojeg objavljujemo je Pogrešna ekonomska politika i njena uloga u rađanju ekstremizma i širenju nasilja, autora Abdu-l-Hafiza es-Savi.