Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Američko-muslimanska perspektiva prema Vesatijji, autora dr. Džamala el-Barzindžija.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)