Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Deseti rad u nizu kojeg objavljujemo je Kolektivni idžtihad i iskustvo Evropskog vijeća za fetve i istraživanje, autora Šejha Husejna Halave.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)