Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Trinaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Mediji… prečica do umjerenosti, autora dr. Mamduha Rezeike.