Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Mediji… prečica do umjerenosti

Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Trinaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Mediji… prečica do umjerenosti, autora dr. Mamduha Rezeike.