Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Novo izdanje Centra za dijalog – Vesatijja u PDF-u: Na putu dijaloga i umjerenosti

Deseto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je “Na putu dijaloga i umjerenosti”, priređivača Mohameda-Suleymana Tadefija. Ova knjiga je zbornik radova s okruglih stolova, seminara i tribina u 2018. i 2019. godini.

U okviru redovnih aktivnosti Centar za dijalog — Vesatijja je tokom 2018. i 2019. godine realizirao različite projekte koji, svaki na svoj način, podupiru dijalošku misiju Centra i njegovu okrenutost sagledavanju društvenog konteksta iz islamskog rakursa. Dio tih njegovih aktivnosti prezentira se u ovom Zborniku. Premda su u ovom izdanju obuhvaćeni raznorodni sadržaji u tematskom smislu ali i po svome karakteru i formi realizacije, ipak u sebi nose važnu zajedničku crtu: promocija dijaloga i razumijevanja među ljudima, s jedne, i afirmacija duhovnih vrijednosti kao mogućeg odgovora na mnoge izazove savremenog svijeta, s druge strane. Ta zajednička odlika i poruka čini ih prikladnim da se nađu objedinjeni u istom knjiškom svesku.

Zbog velikog interesovanja čitalačke publike, te usljed ograničenog broja štampanih primjeraka ovog izdanja, Centar za dijalog – Vesatijja ima veliko zadovoljstvo ponudit Vam ovu knjigu u PDF formatu.

Tagged under