Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

O komuniciranju s drugim: obilježja, pravila i sredstva

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Peti rad u nizu kojeg objavljujemo je O komuniciranju s drugim: obilježja, pravila i sredstva, autora prof. dr. Quṭba Muṣṭafe Sanua.