Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

O vjersko-pravnim aspektima odnosa islama sa Zapadom

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Sedmi rad u nizu kojeg objavljujemo je O vjersko-pravnim aspektima odnosa islama sa Zapadom, autora dr. Ṣalāḥa aṣ-Ṣāwīja.