Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Obnovom fikhskih propisa ka ostvarenju interesa muslimanskih manjina

Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Osamnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Obnovom fikhskih propisa ka ostvarenju interesa muslimanskih manjina, autora prof. dr. Muhammeda Abdulgaffara eš-Šerifa.