Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Obzorja komuniciranja sa drugim

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Obzorja komuniciranja sa drugim, autora prof. Fahmīja Huwaydīja.