Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Odnos muslimana i nemuslimana

Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Deveti rad u nizu kojeg objavljujemo je Odnos muslimana i nemuslimana, autora prof. dr. Džemala Bedevija.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)