Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Četrnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Omladina s aspekta umjerenosti, autora Sheikha Sa’dullah Khana.