Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mutlak Rašid el-Karavi: Uloga islama u jačanju svjetskog mira – Razmišljanja o odnosu prema drugima, saradnji civilizacija i mirnom suživotu

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvadesetčetvrti rad u nizu kojeg objavljujemo je Uloga islama u jačanju svjetskog mira – Razmišljanja o odnosu prema drugima, saradnji civilizacija i mirnom suživotu, autora dr. Mutlaka Rašida el-Karavija.…

Dr. Vasfi Ašur Ebu Zejd: Hidžretski kalendar i načini povratka identiteta

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvadesettreći rad u nizu kojeg objavljujemo je Hidžretski kalendar i načini povratka identiteta, autora dr. Vasfija Ašura Ebu Zejda.…

Dr. Musenna Emin el-Kurdistani: Islamska država i pitanje slobode

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvadesetprvi rad u nizu kojeg objavljujemo je Islamska država i pitanje slobode, autora dr. Musenne Emina el-Kurdistanija.…

Dr. Atijje Fethi el-Viši: Vrijednost domovine u Poslanikovoj hidžri

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Osamnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Vrijednost domovine u Poslanikovoj hidžri, autora dr. Atijje Fethija el-Višija.…

Ekrem Kessab: Koji od četiri mezheba promovira srednji put

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Sedamnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Koji od četiri mezheba promovira srednji put, autora Ekrema Kessaba  …

Dr. Ibrahim Mehna: Dozvoljeni irhab i zabranjeni ir‘ab

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Šesnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Dozvoljeni irhab i zabranjeni ir‘ab, autora dr. Ibrahima Mehne.…

Dr. Vasfi Ašur Ali Ebu Zejd: Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha, autora dr. Vasfija Ašur Ali Ebu Zejda.…

Prof. dr. Ebu el-Jezid Ebu Zejd el-’Adžmi: Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja, autora prof. dr. Ebu el-Jezida Ebu Zejda el-’Adžmija.…

Dr. Mes‘ud Sabri: Ekstremizam – Pretjerivanje u vjeri i životu

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ekstremizam –  Pretjerivanje u vjeri i životu, autora dr. Mes‘uda Sabrija.…

Dr. Ebu Umama Nevvar ibn eš-Šeli: Razumijevanje života

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deseti rad u nizu kojeg objavljujemo je Razumijevanje života, autora dr. Ebu Umame Nevvara ibn eš-Šelija.…

Velid Husni: Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deveti rad u nizu kojeg objavljujemo je Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju, autora Velida Husnija.…

Hazim Ali Mahir: Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Osmi rad u nizu kojeg objavljujemo je Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata, autora Hazima Alija Mahira.…

Ekrem Kessab: Koji od četiri mezheba promovira srednji put

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Sedamnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Koji od četiri mezheba promovira srednji put, autora Ekrema Kessaba  …

Dr. Ibrahim Mehna: Dozvoljeni irhab i zabranjeni ir‘ab

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Šesnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Dozvoljeni irhab i zabranjeni ir‘ab, autora dr. Ibrahima Mehne.…

Dr. Vasfi Ašur Ali Ebu Zejd: Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha, autora dr. Vasfija Ašur Ali Ebu Zejda.…

Prof. dr. Ebu el-Jezid Ebu Zejd el-’Adžmi: Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja, autora prof. dr. Ebu el-Jezida Ebu Zejda el-’Adžmija.…

Dr. Mes‘ud Sabri: Ekstremizam – Pretjerivanje u vjeri i životu

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ekstremizam –  Pretjerivanje u vjeri i životu, autora dr. Mes‘uda Sabrija.…

Dr. Ebu Umama Nevvar ibn eš-Šeli: Razumijevanje života

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deseti rad u nizu kojeg objavljujemo je Razumijevanje života, autora dr. Ebu Umame Nevvara ibn eš-Šelija.…

Velid Husni: Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deveti rad u nizu kojeg objavljujemo je Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju, autora Velida Husnija.…

Hazim Ali Mahir: Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Osmi rad u nizu kojeg objavljujemo je Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata, autora Hazima Alija Mahira.…