Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Vasfi Ašur Ali Ebu Zejd: Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Riječ-dvije o obučavanju daije fekiha, autora dr. Vasfija Ašur Ali Ebu Zejda.…

Prof. dr. Ebu el-Jezid Ebu Zejd el-’Adžmi: Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ideologija ekstremizma između pogrešnog shvatanja i priznavanja greške i njenog ispravljanja, autora prof. dr. Ebu el-Jezida Ebu Zejda el-’Adžmija.…

Dr. Mes‘ud Sabri: Ekstremizam – Pretjerivanje u vjeri i životu

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Ekstremizam –  Pretjerivanje u vjeri i životu, autora dr. Mes‘uda Sabrija.…

Dr. Ebu Umama Nevvar ibn eš-Šeli: Razumijevanje života

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deseti rad u nizu kojeg objavljujemo je Razumijevanje života, autora dr. Ebu Umame Nevvara ibn eš-Šelija.…

Velid Husni: Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Deveti rad u nizu kojeg objavljujemo je Sport pod plaštom politike – Rasprava o dominaciji i utjecaju, autora Velida Husnija.…

Hazim Ali Mahir: Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Osmi rad u nizu kojeg objavljujemo je Neovisnost pravosuđa i primjena Šerijata, autora Hazima Alija Mahira.…

Abdulhafiz es-Savi: Ekonomski odnosi sa drugima

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Sedmi rad u nizu kojeg objavljujemo je Ekonomski odnosi sa drugima, autora Abdulhafiza es-Savija.…

Hamid el-Attar: Islamisti i demokratija – Između ideje i mehanizma

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka. Šesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Islamisti i demokratija – Između ideje i mehanizma, autora Hamida el-Attara.  …

Nova izdanja Centra za dijalog – Vesatijja

Sarajevo, 09. maj 2016. godine – Krajem mjeseca aprila 2016. godine iz štampe su izašle dvije nove knjige u izdanju Centra za dijalog – Vesatijja. Radi se o znanstveno-istraživačkim radovima Vrijednosti i vrijednosne orijentacije muslimanske omladine u BiH, autora Aida Smajića i Religioznost i rizična ponašanja adolescenata u urbanim sredinama Federacije BiH, autorâ Edine Vejo,…

Ahmed Zahran: Terorizam između islamskog zakonodavstva i političkih ustava

Četvrto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 2). Ovo izdanje sačinjeno je od 24 rada eminentnih islamskih učenjaka.

Treći rad u nizu kojeg objavljujemo je Terorizam između islamskog zakonodavstva i i političkih ustava, autora Ahmeda Zahrana.…

Dr. Selman el-‘Avde: Riječ-dvije o zajedničkoj riječi i jedinstvu ummeta

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Riječ-dvije o zajedničkoj riječi i jedinstvu ummeta, autora dr. Selmana el-‘Avde .  …

Dr. Jusuf el-Karadavi: Obilježja islamskog srednjeg puta

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Četrnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Obilježja islamskog srednjeg puta”, autora dr. Jusufa el-Karadavija.  …

Nesiba Abdulaziz el-Ali el-Mutavva’: Fanatizam – razaratelj civilizacija

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Trinaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Fanatizam – razaratelj civilizacija”, autorice Nesibe Abdulaziz el-Ali el-Mutavva’.…

Kultura razilaženja – dr. Selman el-Avde

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Kultura razilaženja”, autora dr. Selman el-Avde.  …

Umjerenost u politici – prof. dr. Muhammed Selim el-‘Avva

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Umjerenost u politici”, autora prof. dr. Muhammed Selim el-‘Avva.…

Dr. Selman el-‘Avde: Riječ-dvije o zajedničkoj riječi i jedinstvu ummeta

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Riječ-dvije o zajedničkoj riječi i jedinstvu ummeta, autora dr. Selmana el-‘Avde .  …

Dr. Jusuf el-Karadavi: Obilježja islamskog srednjeg puta

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Četrnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Obilježja islamskog srednjeg puta”, autora dr. Jusufa el-Karadavija.  …

Nesiba Abdulaziz el-Ali el-Mutavva’: Fanatizam – razaratelj civilizacija

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (Knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Trinaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Fanatizam – razaratelj civilizacija”, autorice Nesibe Abdulaziz el-Ali el-Mutavva’.…

Kultura razilaženja – dr. Selman el-Avde

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Dvanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Kultura razilaženja”, autora dr. Selman el-Avde.  …

Umjerenost u politici – prof. dr. Muhammed Selim el-‘Avva

Treće PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Zajednica srednjeg puta (knjiga 1). Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Jedanaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je “Umjerenost u politici”, autora prof. dr. Muhammed Selim el-‘Avva.…