Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Šejh Muhammed el-Hasan Veled ed-Devev: Principi akide srednjeg puta

Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Treći rad u nizu kojeg objavljujemo je Principi akide srednjeg puta, autora Šejha Muhammeda el-Hasana Veleda ed-Deveva.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)