Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Srednji put između građanske dužnosti u Evropi i očuvanja islamskog identiteta

Peto PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Srednji islamski put: društvene implikacije. Ovo izdanje sačinjeno je od 18 radova eminentnih islamskih učenjaka. Sedamnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Srednji put između građanske dužnosti u Evropi i očuvanja islamskog identiteta, autora dr. Suhejba Hasan Abdulgafara.