Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Šta “drugi” želi od muslimana

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od sedamnaest radova eminentnih islamskih učenjaka. Sedamnaesti i posljedni rad u nizu kojeg objavljujemo je Šta “drugi” želi od muslimana, autora svećenika Emanuela Ġarība.