Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Šta muslimani žele od drugih?

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Deseti rad u nizu kojeg objavljujemo je Šta muslimani žele od drugih?, autora dr. Bāsima Kamāla H̱afāğīja.