Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Šta želimo od drugoga?

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od sedamnaest radova eminentnih islamskih učenjaka. Petnaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Šta želimo od drugoga?, autora dr. Ismā‘īla Luṭfīja Ğāfākijā.