Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Suživot s drugim je historijska činjenica i stvarna potreba

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Prvi rad u nizu kojeg objavljujemo je Suživot s drugim je historijska činjenica i stvarna potreba, autora Šejha Muhammada al-Hasana Waladuddu aš-Šanqitija.