Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Teškoća miroljubivog suživota između konstanti i varijabli

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Treći rad u nizu kojeg objavljujemo je Teškoća miroljubivog suživota između konstanti i varijabli, autora dr. Sa‘ida Isma‘ila aṣ-Ṣinija.