Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Teškoće miroljubivog suživota između konstanti i varijabli

Sedmo PDF izdanje u nizu koje nudimo čitalačkoj publici je Muslimani i drugi. Ovo izdanje sačinjeno je od 17 radova eminentnih islamskih učenjaka. Trinaesti rad u nizu kojeg objavljujemo je Teškoće miroljubivog suživota između konstanti i varijabli, autora prof. Nawala as-Siba‘ija.