Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Ramazanski post je čišćenje duha, duše, uma i srca od zagađenosti

Ramazan je naizgled jedan od dvanaest mjeseci po lunarnom ili mjesečevom računanju vremena. Ništa neobično ni po dužini ni po širini od ostalih mjeseci u lunarnoj godini. Ramazan može imati od 28 do 30 dana, već prema vidljiovosti Hilala – mjeseca, koji se kreće oko planete Zemlje, kao njen jedini stalni prirodni satalit. Mjesec je peti najveći prirodni satalit u sunčevom sistemu i oduvjek najsigurniji navigacioni znak za orjentaciju na Zemlji. Pojava Hilala je znakovita za svaki mjesec kod lunarnog računanja vremena, ali ramazanski Hilal ima specifičnu poruku. Ne samo zato što njegovu pojavu ljudi na Zemlji mnogo više pogledaju golim okom ili teleskopom, već i zato što ramazanski Hilal donosi posebnu poruku, koju ljudi na Zemlji treba da pamte prije i poslije Ramazana.

Stoga, ne spominje se bez razloga u Kur’anu Časnom mjesec “Ramdan” i ne opisuje se džaba taj mjesec kao blagoslovljeni, u kojem je počela objava Kur’ana posljednjem Allahovom vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu, a.s., u pećini Hira u Mekki. Sve je u Kur’anu s razlogom i s jasnim smislom pa i to da je mjesec Ramadan/Ramazan blagoslovljen i odabran baš zato što u njemu ima jedna noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.

Ali, ima još jedan razlog što je mjesec Ramazan odabran, a to je da se u njemu rūh/duh Božanski, što ga ima ljudska duša, čisti; da se u njemu Božanski nūr/svjetlost, što ga ima ljudski um, prosvjetljava; da se u njemu Božanski īmān/vjera, što ga ima ljudsko srce, oslobađa od ropstva Luciferu. Dakle, ibadet posta u mjesecu Ramazanu je čišćenje duha, duše, uma i srca od zagađenosti, zagađenosti koja je očitija i opasnija od zagađenosti prirodnog okoliša.

U stvari, zagađenost okoliša je posljedica zagađenosti ljudskog duha, duše, uma i srca. Kad to čovječanstvo shvati, onda prirodni okoliš neće biti zagađen. Stoga, treba početi od čišćenja ljudskog duha, duše, uma i srca da bismo došli do čistoće prirodnog okoliša, koje za čovječanstvo znači – biti ili ne biti više nego ikada. Post, dakle, nije gladovanje, već znanje i spoznaja kako da se čovjek zaštiti od zagađivanja duha, kojeg mu je Allah udahnuo da bi postao insān/čovjek; od zagađivanja duše, koja se hrani iz Božanskog rūha; od zagađenosti uma, koji se napaja svjetlošću iz Božanskog nūra; od zgađenosti srca, koje se nadahnjuje Božanskom imānom da čovjek ljubi svog brata u vjeri.

Očito je da ono što zagađuje čovjekov duh, dušu, um i srce nije tako vidljivo, kao što je vidljivo zagađivanje prirodnog okoliša. Zbog toga duhovno čišćenje iziskuje da se duh, duša, um i srce oslobode od pritiska tjelesnih strasti, a to je moguće postići istinskim ibadetom posta, posta koji nije samo sustezanje od jela i pića, već prije svega posta koji je odbrana (“taqvā”) od udara teških zagađivača, kao što su:

  • laž, kao svjesna prevara i podvala da bi se uništila istina, je najopasniji zagaživač za čovjekov duhovni i mentalni život zato što smrtonosno truje ljudski duh i ljudsku dušu i zato što zamraćuje ljudski uma i unosi mržnju u ljudsko srce;
  • krivda kao krađa ili negacija pravde je najveći zagađivač, jer truje zdrave odnose među ljudima u zajednici i društvu;
  • oholost ili kibur kao lažno predstavljanje je opasan zagađivač zato što čovjek ponižava drugoga, misleći da time veliča sebe;
  • zavidnost kao negativna energija koja se javlja kod osobe, koja nije zadovoljna sa samom sobom, ali ne zna kako da to objasni pa joj smeta druga osoba, koja je po nečem uspješnija od njega;
  • pakost kao mrzovoljnost prema svakome ko ima uspjeha u onome što radi, a što je van dometa pakosnog, koji to ne može da podnosi, pa je zbog toga uznemiren i spreman da na pakosti onom, koji mu ne dopušta da bude blizu njega;
  • kukavičluk kao sebičnost da čovjek ništa ne rizikuje makar zna da bi njegova hrabrost pomogla čovjeku da dođe do istine i pravde;
  • pohlepa kao nezasičenost, koja šteti drugome na način da neko zakida pravo drugoga u svoju korist;
  • izdaja kao znak maladušnosti onih, koji nemmaju ni dušu ni srce da stanu u odbranu istine i pravede, koja je zajenička svima u domu, domovini, zajednici, društvu i državi;
  • preljuba je opasan zagađivač, koji uništava porodični život i nagriza bît ljudskog roda;
  • ljenost ili indolentnost je, također, zagađivač ljudskog duha, duše, uma i srca, jer odgađa poslove od općeg dobra da neko drugi uradi za njega.

Onaj/ona koji/koja u ovogodišnjem Ramazan putem ibadeta posta, mukabela, teravija i zikra uspije da očisti svoj duh, svoju dušu, svoj um i svoje srce od gore navedenih zagađivača, može reći da mu je, da joj je, čisto duhovno biće kao stablo sa šest grana, čije se žile hrane jeqīnom (“čvrstom spoznajom”) i teṣdīqom (“istinskom pokorom”), a grane čvrsto stoje s plodom īmāna (“čiste vjere”) i tevhīda ( “istine o Jednom Bogu”).

Prvi red grana na tom stablu su grane “straha” i “nade”, koje spaja spasonosna grana od duboke misli o ljudskoj sudbina na Ovom i na Drugom svijetu (al-fikreh);

Drugi red grana na stablu su grane “iskrenosti” i “vjernosti”, koje spaja spasonosna grana predanosti Jednom i Jedinom Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemnlje (al-ikhlaṣ);

Treći red grana na stablu su grane “pobožnosti” i “plača”, što ih spaja spasonosna duboka svijest o prisustvu Boga Svevišnjega (al-taqvā);

Četvrti red na stablu su grane “zadovoljstva” i “zahvalnosti”, što ih spaja spasonosna grana bezuvjetne pouzdanosti u Božju milost (al-tevekkul);

Peti red na stablu su grane “veličanja Božjeg bića” i (“skrušenosti”), što ih spaja spasonosna grana smirenosti duše (al-sekīnetu);

Šeti red na stablu su grane su “ispravne moralnosti” i “vjernosti Bogu i ljudima”, što ih spaja spasonosna grana ljubaznosti i ljubavi (al-viddu ve al-mehabbetu).

Dragi moji,

Jesmo li spremni da čistimo naš duh što nam je od Boga darovan, našu dušu što nam je Božanski duh oživljava, naš um što nam ga Svevišnji Kur’anom Časnim prosvjetljava i naše srce što nam ga Svevišnji puni vjerom i ljubavlju do Njega i do našeg brata u vjeri?

Ako jesmo, onda budimo u ovom Ramazanu kao jedan duh, kao jedna duša, kao jedan um, kao jedno srce, koje se čistiti od laži, krivde, oholosti, kibura, zavidnosti, pakosti, kukavičluka, pohlepe, izdaje, preljube, ljenosti i indolentnosti.

Ako jesmo, onad možemo biti sretni što znamo ko smo, šta smo i kamo idemo, onda možemo reći da nam post u Ramazanu nije puko gladovanje, već istinsko čišćenje naše duše od zagađenosti.

Ako jesmo, onda neka nam je Ramazan Šerif Mubarek Olsun od mašrika do magriba.

Ako jesmo, ond učimo dovu Svevičnjem Allahu da očisti cijeli naš Ummet od zagađenosti, koja se pretvarila u krvavi obračum među braćom, gdje se ne znao ni ko je ubica, ni ko ubija, jer se ne zna zašto ubica ubija nevinog brata, kao što ni nevini brat ne zna zašto je ubijen.

Ako ovaj Ramazan nije prilika da se Ummet čisti od zagaženosti duha, duše, uma i srca, onda ne znam kada će biti, ali Allah najbolje zna zašto nam se sve ovo događa. Neke znakove možemo prepoznati ako nam oči nisu zagađene pa da vidimo, ako nam i uši nisu zagađene pa da čujemo, ako nam um nije zagađen pa da razumijemo poruke, koje nam donosi Ramazan. Nadam se da će Ummet ovoga Ramazana čuti ramazanske poruke o potrebi čišćenja zagađene duše.

Allahu Svemoćni, osnaži nas kroz ibadet posta da spoznamo uzroke naših nevolja kako bi ih otklonili uz Tvoju pomoć i milost!

Allahu Sveznajući, pouči nas da čitamo znakove za spas našega Ummeta za kojeg si Ti rekao da je bio najbolji Ummet u povijesti kad je promovirao dobro i sprečavao zlo!

Allahu Milostivi, omili nam istinu i pravdu, omoli nam uspjeh na Ovome i spas na drugome svijetu kroz Tvoj hidajet, jer drugog hidajeta mi nemamo!