Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VII): Vjera je diktat (6)

Od velike je važnosti, dakle, da shvatimo razliku između prirodnog kao Božiju datost ili milost, i vještačkog kao ljudsku vještinu ili umjetnost. No, od najviše je važnosti da znamo i prihvatimo da smo mi ljudi kao takvi Božija datost ili priroda, ali i to da nas je Bog osposobio za vještine, koja nas čine različitim od ostalih živih bića.

PREUZMITE DOKUMENT: (format: PDF, veličina: Unknown)