Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (IX): Vjera je diktat (8)

Svjestan sam da su nekima pojmovi “slobodna volja” i “diktat vjere” nespojivi zato što se demokracija (“vlast slobodnih ljudi”) i diktatura (“vlast samovoljnih ljudi”) mora odvojiti. Ali, “diktat vjere” nije vlast. Diktat vjere je čovjekova svijest i slobodna savjest, kao dar Božiji, kao Božiji dar slobode čovjeku.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VIII): Vjera je diktat (7)

Prvi diktat ili imperativ vjere Muhammedu u pećini Hira nije bio “vjeruj u Boga”, vec je bio “čitaj i uči u ime Boga”. Ova činjenica upućuje nas na zaključak da za čovjeka nije nikad bilo pitanje “da li treba u nešto vjerovati”, već je uvijek bilo pitanje “kako i u šta treba vjerovati”, kao i…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VII): Vjera je diktat (6)

Od velike je važnosti, dakle, da shvatimo razliku između prirodnog kao Božiju datost ili milost, i vještačkog kao ljudsku vještinu ili umjetnost. No, od najviše je važnosti da znamo i prihvatimo da smo mi ljudi kao takvi Božija datost ili priroda, ali i to da nas je Bog osposobio za vještine, koja nas čine različitim…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VI): Vjera je diktat (5)

Samo onaj koji je svemoćan može osigurati moć onome koji je nemoćan. Bog je Svemoćan. Čovjek je nemoćan sve dok mu Bog ne udijeli od Svoje moći (al-istitā’ah) onoliko koliko je Njegova volja. Čovjeku je ostavljeno da prepozna tu moć u sebi kao Božiju milost, te da je koristi po diktatu vjere, diktatu koji je u njegovoj naravi.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (V): Vjera je diktat (4)

Na diktat vjere, čovjek odgovara “diktatom” molitve: Bože, uputi me! Bože, oprosti mi! Bože, spasi me! Bože, ne zaboravi me! Kad ga se kuša bonlukom, hvali se da ga Bog voli i časti, a kad ga se kuša kokuzlukom žali se da ga je Bog iznevjerio i napustio. Kako god, čovjek je nezahvalan: kad ga zadesi zlo, očajava, a kad mu se dogodi dobro, zastranjuje.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (IV): Vjera je diktat (3)

Za razliku od životinje koja je biće instinkta, čovjek je biće diktata. Mladunče jelena čim se rodi staje na noge i po instinktu se hrani majčinim mlijekom. Ženka, također, po instinktu daje mlijeko mladunčetu. Nakon prvog dojenja mladunče jelena je spremno da trči uz majku. Ljudsko novorođenče je bespomoćno. Ono bi umrlo da ga majka ne prigli i ne podoji. Diktat majčine ljubavi je presudan za život novorođenčeta.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (III): Vjera je diktat (2)

Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato što, u moralnom smislu, gubi svrhu svog postojanja. Današnja religijska misao nije u dijalogu sa sebi suprotnim nereligijskim polom, koji joj pomaže da se vidi na njegovom ogledalu. Ustvari, religija danas nije u dijalogu ni sa kim. Religija je danas, sa moralnog stajališta, u sukobu sa svakim osim sa onim koji ju trebaju da ih podrži ili održi na visokom nivou. Zašto su se povukli kritičari religijske misli? Oni su nam danas potrebni više nego ikad da očiste vjeru od…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (II): Vjera je diktat (1)

Suočeni su muslimani danas s iskušenjem značenja čiste vjere – Božje i nečiste pameti – ljudske. Božja čista vjera se zamutila od nečiste ljudske pameti do te mjere da ni najčistiji umovi nisu ostali nepomućeni. Možda tu ima jedna utjeha, a to je da su mnogi u svijetu odustali ili su na putu da odustanu od vjere kao takve i zato ih se ne tiče ni čista ni nečista vjera, osim muslimana, koji ne odustaju od svoje vjere u Boga i najglasniji su u…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (I)

Obrada pitanja smisla vjere koja slijedi nije namijenjena za one koji imaju gotove odgovore, niti za one koji sve znaju. Ova rasprava namijenjena je za ‘ulu-l-elbab, vlasnike razuma, koji znaju da ne znaju i zato pitaju da bi saznali ono što ne znaju. Ova rasprava je kritika čiste vjere. Nipošto, kritika čiste vjere nije antivjera! Kritika čiste vjere je duhovni…

Muhamed Jusić: Riječi koje djeluju i riječi koje ne djeluju u tzv. ratu protiv terorizma

Kažu da je ranije bit terorizma bila da se ubije jedan, a zastraše stotine. Danas terorističke organizacije uz pomoć medija mogu ubiti jednoga, a zastrašiti milione. Zato nalazimo da su mediji postali nezaobilazni dio strategije terorističkih organizacija. Klasična trijada terorizma “teroristi-žrtve-vlast”, danas zamjenjuje kvartet “teroristi-žrtve-vlast-masovni mediji” – barem tako smatra Viktor Ciganov u svom radu…

Mensur Karadža: Šta Rijaset traži od VSTV-a i šta su daljnji koraci?

Rijaset zatražio da VSTV povuče i stavi van snage zaključak o vjerskim obilježjima Mensur Karadža, sekretar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i član Rijasetove Komisije za slobodu vjere, u razgovoru za Preporodov portal govori o diskriminatornom zaključku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prema muslimankama koje nose mahramu, objašnjava aktivnosti Rijaseta IZ i zahtjev…

Razim Čolić: Islamska zajednica neće nikoga progoniti niti podsticati hapšenja

Sarajevo, 04. februar 2016. godine – U razgovoru za Preporod Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u čijoj je nadležnosti saradnja sa nevladinim organizacijama, pojašnjava intenciju odluke o gašenju paradžemata, pogrješnim interpretacijama u pojedinim medijima, te precizira na koje paradžemate se to konkretno odnosi Možete li objasniti…

Paradžemati su izravan atak na institucionalni autoritet Islamske zajednice

Prof. dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. godine u Trepču, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u Tešnju, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju uspješno završava 1979. godine. Diplomirao je na Fakultetu šerijatskog prava Islamskog univerziteta „Muhammmed b. Su`ud“ u Rijadu 1987. godine. Magistarski rad odbranio je 1993. godine na Katedri za…

Dr. Zuhdija Hasanović: Kako je moguće pri činjenju terora pozivati se na Poslanika milosti?

Analizirajući hadise Božijeg Poslanika, s.a.v.s., na koje se često pozivaju pripadnici ISIL-a i njihovi istomišljenici može se vrlo argumentirano zaključiti da se radi o slabim hadisima, koji se ne mogu koristiti u argumentaciji šerijatskopravnih normi, ili o vjerodostojnim hadisima kóji su izvučeni iz konteksta i kojima je, nekompetentim i tendencioznim tumačenjem, dato značenje koje uopće…

Dr. Mustafa Cerić: Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 15. decembar 2015. god., broj 24/1058, str. 42, objavljen je tekst dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše. Radi se o nastavku teksta dr. Cerića Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi, objavljenog u prethodnom broju Preporoda od 01. decembra 2015. godine.…

Dr. Mustafa Hasani: Kompetencije za davanje fetve

Kada bismo u nekoj globalnoj anketi postavili pitanje: koji se pojam nalazi među najfrekventnijim kod muslimana današnjice, vjerujem da bismo dobili odgovor fetva. Sintagme “tržište fetvi”, “rat fetvi”, “strateške fetve” i brojne druge postale su dio muslimanskog diskursa. Fetve donose znani i neznani, pojedinci i razna tijela, vijeća lokalnog i globalnog karaktera, u jednima se…

Prof. dr. Adnan Silajdžić, prof. dr. Rešid Hafiozvić i doc. dr. Samir Beglerović: Nasilje kao sopstveni proizvod moderne kulture

Postoje intelektualci, mada rijetki, koji danas govore i pišu o patogenom karakteru moderne kulture. Svoj stav oni zasnivaju na odveć jasnoj i neumoljivoj faktografiji: potrošeni energetski resursi, ozbiljne klimatske promjene, alarmirajući disbalansi u području politike, ekonomije i kulture, strašna diskrepanca između bogatih i siromašnih, nevjerovatno poniženje i ljudskog duha i ljudskoga tijela, duboke i složene…

Enes Ljevaković: Zločin ubistva i samoubistva u islamskom učenju

Žvimo u vremenu u kojem se svakodnevno dešavaju pojedinačni, grupni pa i masovni zločini ubistva (ratovi, teroristički napadi…) i samoubistva iz ovih ili onih pobuda i razloga. Iako je ova pojava, koja prati ljudski rod od samih njegovih početaka, u manjoj ili većoj mjeri prisutna u svim dijelovima svijeta i u svakom vremenu, u pojedinim zemljama s vremena na vrijeme eskalira i poprima neslućene razmjere, forme i oblike.…

Enes Karić: Multikulturalnost pokazuje da nema izabranog naroda

Dr. Enes Karić redovni je profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je savjeta domaćih i stranih stručnih časopisa, surađuje s brojnim svjetskim institucijama, a bio je i ministar obrazovanja Bosne i Hercegovine sredinom 1990-ih i kandidat za reis-l-ulemu Islamske zajednice u BiH 2005. godine. Objavio je desetke knjiga, koje su prevedene na nekoliko svjetskih jezika.…

Muhamed Jusić: Terorizam se ne može pravadati zloupotrebom plemenitih ideja

Muhamed Jusić naglašava da suočavanje sa izazovom terorizma u svakom društvu pa tako i u našem mora ići na dva paralelna kolosijeka, kroz osporavanje ideologije i ukazivanje na njenu nastranost, ali i kroz rješavanje uzroka koji otuđene i zapostavljene pojedince gura u pravcu priključivanja takvim ideologijama……

Martin Chulov – Zašto se ISIL bori?

Više od jednog stoljeća Dabiq je bio jedno od napuštenih mjesta u sjevernoj Siriji, jedna tačkica u moru poljoprivredne nizije izmđeu turske granice i iračke pustinje koja nije imala izgleda da određuje sudbine tamošnjih naroda. Oštećen znak na ulazu u Dabiq obavještavao je da u njemu živi oko 4000 ljudi
koji su se tokom 2013., ispostavit će se, u najvećem broju iselili zbog nezaposlenosti i pobune. …

Dr. Mustafa Cerić – Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 01. decembar 2015. god., broj 23/1057, str. 32 – 33, objavljen je rad dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi. Kompletan rad pročitajte u povezanom dokumentu.…

Srednji put jedini je ispravan put

U novom izdanju sedmičnih novina STAV, četvrtak, 26. novembar 2015. god., broj 38, str. 26. – 31., objavljen je intervju s mr. Senadom Ćemanom, direktorom Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom “Srednji put jedini je ispravan put”.…

Dr. Mustafa Cerić: Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 15. decembar 2015. god., broj 24/1058, str. 42, objavljen je tekst dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše. Radi se o nastavku teksta dr. Cerića Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi, objavljenog u prethodnom broju Preporoda od 01. decembra 2015. godine.…

Dr. Mustafa Hasani: Kompetencije za davanje fetve

Kada bismo u nekoj globalnoj anketi postavili pitanje: koji se pojam nalazi među najfrekventnijim kod muslimana današnjice, vjerujem da bismo dobili odgovor fetva. Sintagme “tržište fetvi”, “rat fetvi”, “strateške fetve” i brojne druge postale su dio muslimanskog diskursa. Fetve donose znani i neznani, pojedinci i razna tijela, vijeća lokalnog i globalnog karaktera, u jednima se…

Prof. dr. Adnan Silajdžić, prof. dr. Rešid Hafiozvić i doc. dr. Samir Beglerović: Nasilje kao sopstveni proizvod moderne kulture

Postoje intelektualci, mada rijetki, koji danas govore i pišu o patogenom karakteru moderne kulture. Svoj stav oni zasnivaju na odveć jasnoj i neumoljivoj faktografiji: potrošeni energetski resursi, ozbiljne klimatske promjene, alarmirajući disbalansi u području politike, ekonomije i kulture, strašna diskrepanca između bogatih i siromašnih, nevjerovatno poniženje i ljudskog duha i ljudskoga tijela, duboke i složene…

Enes Ljevaković: Zločin ubistva i samoubistva u islamskom učenju

Žvimo u vremenu u kojem se svakodnevno dešavaju pojedinačni, grupni pa i masovni zločini ubistva (ratovi, teroristički napadi…) i samoubistva iz ovih ili onih pobuda i razloga. Iako je ova pojava, koja prati ljudski rod od samih njegovih početaka, u manjoj ili većoj mjeri prisutna u svim dijelovima svijeta i u svakom vremenu, u pojedinim zemljama s vremena na vrijeme eskalira i poprima neslućene razmjere, forme i oblike.…

Enes Karić: Multikulturalnost pokazuje da nema izabranog naroda

Dr. Enes Karić redovni je profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je savjeta domaćih i stranih stručnih časopisa, surađuje s brojnim svjetskim institucijama, a bio je i ministar obrazovanja Bosne i Hercegovine sredinom 1990-ih i kandidat za reis-l-ulemu Islamske zajednice u BiH 2005. godine. Objavio je desetke knjiga, koje su prevedene na nekoliko svjetskih jezika.…

Muhamed Jusić: Terorizam se ne može pravadati zloupotrebom plemenitih ideja

Muhamed Jusić naglašava da suočavanje sa izazovom terorizma u svakom društvu pa tako i u našem mora ići na dva paralelna kolosijeka, kroz osporavanje ideologije i ukazivanje na njenu nastranost, ali i kroz rješavanje uzroka koji otuđene i zapostavljene pojedince gura u pravcu priključivanja takvim ideologijama……

Martin Chulov – Zašto se ISIL bori?

Više od jednog stoljeća Dabiq je bio jedno od napuštenih mjesta u sjevernoj Siriji, jedna tačkica u moru poljoprivredne nizije izmđeu turske granice i iračke pustinje koja nije imala izgleda da određuje sudbine tamošnjih naroda. Oštećen znak na ulazu u Dabiq obavještavao je da u njemu živi oko 4000 ljudi
koji su se tokom 2013., ispostavit će se, u najvećem broju iselili zbog nezaposlenosti i pobune. …

Dr. Mustafa Cerić – Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 01. decembar 2015. god., broj 23/1057, str. 32 – 33, objavljen je rad dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi. Kompletan rad pročitajte u povezanom dokumentu.…

Srednji put jedini je ispravan put

U novom izdanju sedmičnih novina STAV, četvrtak, 26. novembar 2015. god., broj 38, str. 26. – 31., objavljen je intervju s mr. Senadom Ćemanom, direktorom Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom “Srednji put jedini je ispravan put”.…