Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Intervju dr. Mustafe Cerića dat najpoznatijim dnevnim egipatskim novinama Al-Ahram: Egipat je bastion islamskog svijeta, al-Azhar „njegova duša“, a muslimani trebaju „zajedničku riječ“.

Al-Ahram (arapski: الأهرام – Piramide), osnovan je 05. avgusta 1875. godine u Aleksandriji i danas predstavlja najtiražnije egipatske dnevne novine. Imaju tradiciju dugu već 142 godine. Osnovan je nekoliko decenija nakon najstarijih egipatskih novina al-Waqa’i `al-Masriya (Egipatska zbivanja) osnovane 1828. Godine. U početku je izlazio svake subote kao nedeljnik. Danas dostižu milionski tiraž. Sjedište al-Ahram-a…

Muhamed Jusić: Zašto se Bošnjaci moraju radikalizirati?

Optužbe za radikalizaciju Bošnjaka na temeljima njihovog vjerskog identiteta su konstantan narativ koji se na ovim prostorima promoviše već decenijama. On je ovih dana ponovo aktuelan i optužbe za to kako se “islam u Bosni mijenja” mogu se čuti od visokih političkih zvaničnika zemalja okruženja, a eto sada i od nekih u EU, te brojnih…

Ideologija tekfira i nasilni ekstremizam – Analiza – Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Vijeće muftija

Na osnovu Zaključka Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH usvojenog na osmoj redovnoj sjednici, održanoj 25. ramazana 1437. god. po H. (30. juna 2016. god.) i Rješenja reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH broj 03-2-93-1/16 od 11. ševvala 1437. god. po H. (15. jula 2016. god.), reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović je…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (XII): Vjera nije dogma (1)

U vjerovanju je drugačije. Svako je obavezan da bude mudžtehid u smislu osobne spoznaje vjere i vjerskog učenja. Niko ne smije biti muqallid u vjerovanju zato što svako mora doživjeti i živjeti vjeru kroz vlastito iskustvo. Iskustvo vjerovanja u Boga je neprenosivo, nenaslijedivo, neponovljivo i neotuđivo. Niko ne može živjeti tuđe iskustvo vjere. Niko nema…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (XI): Vjera je diktat (10)

Dakako, moguća je transformacija ljudskog karaktera od lošeg do dobrog. Kod hazreti Omera ibn Hattaba je priznata ta vrsta transformacije još za života Pejgambera. Ali, nije moguće potpuno očistiti ostatke iskustva lošeg karaktera, pa stoga nije moguće ni biti pouzdan u ispravnost diktata vjere od onih koji se, nakon lošeg nemoralnog iskustva, nameću kao “najčistiji”…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (X): Vjera je diktat (9)

Dakako, duša koja je ispunjena čistom vjerom ima razlog za optimizam koji podstiče na dobro, na lijepo, na plemenito i na ljudsko. Zato u diktatu vjere treba tražiti onu stranu koja u nama pobuđuje “moralni imperativ” i “savjesnu dužnost” prema Bogu, prema sebi i prema ljudima. To je bît čiste vjere, koja nam daje smisao…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (IX): Vjera je diktat (8)

Svjestan sam da su nekima pojmovi “slobodna volja” i “diktat vjere” nespojivi zato što se demokracija (“vlast slobodnih ljudi”) i diktatura (“vlast samovoljnih ljudi”) mora odvojiti. Ali, “diktat vjere” nije vlast. Diktat vjere je čovjekova svijest i slobodna savjest, kao dar Božiji, kao Božiji dar slobode čovjeku.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VIII): Vjera je diktat (7)

Prvi diktat ili imperativ vjere Muhammedu u pećini Hira nije bio “vjeruj u Boga”, vec je bio “čitaj i uči u ime Boga”. Ova činjenica upućuje nas na zaključak da za čovjeka nije nikad bilo pitanje “da li treba u nešto vjerovati”, već je uvijek bilo pitanje “kako i u šta treba vjerovati”, kao i…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VII): Vjera je diktat (6)

Od velike je važnosti, dakle, da shvatimo razliku između prirodnog kao Božiju datost ili milost, i vještačkog kao ljudsku vještinu ili umjetnost. No, od najviše je važnosti da znamo i prihvatimo da smo mi ljudi kao takvi Božija datost ili priroda, ali i to da nas je Bog osposobio za vještine, koja nas čine različitim…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (VI): Vjera je diktat (5)

Samo onaj koji je svemoćan može osigurati moć onome koji je nemoćan. Bog je Svemoćan. Čovjek je nemoćan sve dok mu Bog ne udijeli od Svoje moći (al-istitā’ah) onoliko koliko je Njegova volja. Čovjeku je ostavljeno da prepozna tu moć u sebi kao Božiju milost, te da je koristi po diktatu vjere, diktatu koji je u njegovoj naravi.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (V): Vjera je diktat (4)

Na diktat vjere, čovjek odgovara “diktatom” molitve: Bože, uputi me! Bože, oprosti mi! Bože, spasi me! Bože, ne zaboravi me! Kad ga se kuša bonlukom, hvali se da ga Bog voli i časti, a kad ga se kuša kokuzlukom žali se da ga je Bog iznevjerio i napustio. Kako god, čovjek je nezahvalan: kad ga zadesi zlo, očajava, a kad mu se dogodi dobro, zastranjuje.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (IV): Vjera je diktat (3)

Za razliku od životinje koja je biće instinkta, čovjek je biće diktata. Mladunče jelena čim se rodi staje na noge i po instinktu se hrani majčinim mlijekom. Ženka, također, po instinktu daje mlijeko mladunčetu. Nakon prvog dojenja mladunče jelena je spremno da trči uz majku. Ljudsko novorođenče je bespomoćno. Ono bi umrlo da ga majka ne prigli i ne podoji. Diktat majčine ljubavi je presudan za život novorođenčeta.…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (III): Vjera je diktat (2)

Savremena religijska ili teološka misao ne samo da je moralno zakržljala, već je postala moralno neodrživa zato što, u moralnom smislu, gubi svrhu svog postojanja. Današnja religijska misao nije u dijalogu sa sebi suprotnim nereligijskim polom, koji joj pomaže da se vidi na njegovom ogledalu. Ustvari, religija danas nije u dijalogu ni sa kim. Religija je danas, sa moralnog stajališta, u sukobu sa svakim osim sa onim koji ju trebaju da ih podrži ili održi na visokom nivou. Zašto su se povukli kritičari religijske misli? Oni su nam danas potrebni više nego ikad da očiste vjeru od…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (II): Vjera je diktat (1)

Suočeni su muslimani danas s iskušenjem značenja čiste vjere – Božje i nečiste pameti – ljudske. Božja čista vjera se zamutila od nečiste ljudske pameti do te mjere da ni najčistiji umovi nisu ostali nepomućeni. Možda tu ima jedna utjeha, a to je da su mnogi u svijetu odustali ili su na putu da odustanu od vjere kao takve i zato ih se ne tiče ni čista ni nečista vjera, osim muslimana, koji ne odustaju od svoje vjere u Boga i najglasniji su u…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (I)

Obrada pitanja smisla vjere koja slijedi nije namijenjena za one koji imaju gotove odgovore, niti za one koji sve znaju. Ova rasprava namijenjena je za ‘ulu-l-elbab, vlasnike razuma, koji znaju da ne znaju i zato pitaju da bi saznali ono što ne znaju. Ova rasprava je kritika čiste vjere. Nipošto, kritika čiste vjere nije antivjera! Kritika čiste vjere je duhovni…

Muhamed Jusić: Riječi koje djeluju i riječi koje ne djeluju u tzv. ratu protiv terorizma

Kažu da je ranije bit terorizma bila da se ubije jedan, a zastraše stotine. Danas terorističke organizacije uz pomoć medija mogu ubiti jednoga, a zastrašiti milione. Zato nalazimo da su mediji postali nezaobilazni dio strategije terorističkih organizacija. Klasična trijada terorizma “teroristi-žrtve-vlast”, danas zamjenjuje kvartet “teroristi-žrtve-vlast-masovni mediji” – barem tako smatra Viktor Ciganov u svom radu…

Mensur Karadža: Šta Rijaset traži od VSTV-a i šta su daljnji koraci?

Rijaset zatražio da VSTV povuče i stavi van snage zaključak o vjerskim obilježjima Mensur Karadža, sekretar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i član Rijasetove Komisije za slobodu vjere, u razgovoru za Preporodov portal govori o diskriminatornom zaključku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prema muslimankama koje nose mahramu, objašnjava aktivnosti Rijaseta IZ i zahtjev…

Razim Čolić: Islamska zajednica neće nikoga progoniti niti podsticati hapšenja

Sarajevo, 04. februar 2016. godine – U razgovoru za Preporod Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u čijoj je nadležnosti saradnja sa nevladinim organizacijama, pojašnjava intenciju odluke o gašenju paradžemata, pogrješnim interpretacijama u pojedinim medijima, te precizira na koje paradžemate se to konkretno odnosi Možete li objasniti…

Paradžemati su izravan atak na institucionalni autoritet Islamske zajednice

Prof. dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. godine u Trepču, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u Tešnju, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju uspješno završava 1979. godine. Diplomirao je na Fakultetu šerijatskog prava Islamskog univerziteta „Muhammmed b. Su`ud“ u Rijadu 1987. godine. Magistarski rad odbranio je 1993. godine na Katedri za…

Dr. Zuhdija Hasanović: Kako je moguće pri činjenju terora pozivati se na Poslanika milosti?

Analizirajući hadise Božijeg Poslanika, s.a.v.s., na koje se često pozivaju pripadnici ISIL-a i njihovi istomišljenici može se vrlo argumentirano zaključiti da se radi o slabim hadisima, koji se ne mogu koristiti u argumentaciji šerijatskopravnih normi, ili o vjerodostojnim hadisima kóji su izvučeni iz konteksta i kojima je, nekompetentim i tendencioznim tumačenjem, dato značenje koje uopće…

Dr. Mustafa Cerić: Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 15. decembar 2015. god., broj 24/1058, str. 42, objavljen je tekst dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše. Radi se o nastavku teksta dr. Cerića Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi, objavljenog u prethodnom broju Preporoda od 01. decembra 2015. godine.…

Dr. Mustafa Hasani: Kompetencije za davanje fetve

Kada bismo u nekoj globalnoj anketi postavili pitanje: koji se pojam nalazi među najfrekventnijim kod muslimana današnjice, vjerujem da bismo dobili odgovor fetva. Sintagme “tržište fetvi”, “rat fetvi”, “strateške fetve” i brojne druge postale su dio muslimanskog diskursa. Fetve donose znani i neznani, pojedinci i razna tijela, vijeća lokalnog i globalnog karaktera, u jednima se…

Dr. Mustafa Cerić: Kritika čiste vjere (I)

Obrada pitanja smisla vjere koja slijedi nije namijenjena za one koji imaju gotove odgovore, niti za one koji sve znaju. Ova rasprava namijenjena je za ‘ulu-l-elbab, vlasnike razuma, koji znaju da ne znaju i zato pitaju da bi saznali ono što ne znaju. Ova rasprava je kritika čiste vjere. Nipošto, kritika čiste vjere nije antivjera! Kritika čiste vjere je duhovni…

Muhamed Jusić: Riječi koje djeluju i riječi koje ne djeluju u tzv. ratu protiv terorizma

Kažu da je ranije bit terorizma bila da se ubije jedan, a zastraše stotine. Danas terorističke organizacije uz pomoć medija mogu ubiti jednoga, a zastrašiti milione. Zato nalazimo da su mediji postali nezaobilazni dio strategije terorističkih organizacija. Klasična trijada terorizma “teroristi-žrtve-vlast”, danas zamjenjuje kvartet “teroristi-žrtve-vlast-masovni mediji” – barem tako smatra Viktor Ciganov u svom radu…

Mensur Karadža: Šta Rijaset traži od VSTV-a i šta su daljnji koraci?

Rijaset zatražio da VSTV povuče i stavi van snage zaključak o vjerskim obilježjima Mensur Karadža, sekretar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i član Rijasetove Komisije za slobodu vjere, u razgovoru za Preporodov portal govori o diskriminatornom zaključku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prema muslimankama koje nose mahramu, objašnjava aktivnosti Rijaseta IZ i zahtjev…

Razim Čolić: Islamska zajednica neće nikoga progoniti niti podsticati hapšenja

Sarajevo, 04. februar 2016. godine – U razgovoru za Preporod Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u čijoj je nadležnosti saradnja sa nevladinim organizacijama, pojašnjava intenciju odluke o gašenju paradžemata, pogrješnim interpretacijama u pojedinim medijima, te precizira na koje paradžemate se to konkretno odnosi Možete li objasniti…

Paradžemati su izravan atak na institucionalni autoritet Islamske zajednice

Prof. dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. godine u Trepču, općina Tešanj. Osnovnu školu završio je u Tešnju, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju uspješno završava 1979. godine. Diplomirao je na Fakultetu šerijatskog prava Islamskog univerziteta „Muhammmed b. Su`ud“ u Rijadu 1987. godine. Magistarski rad odbranio je 1993. godine na Katedri za…

Dr. Zuhdija Hasanović: Kako je moguće pri činjenju terora pozivati se na Poslanika milosti?

Analizirajući hadise Božijeg Poslanika, s.a.v.s., na koje se često pozivaju pripadnici ISIL-a i njihovi istomišljenici može se vrlo argumentirano zaključiti da se radi o slabim hadisima, koji se ne mogu koristiti u argumentaciji šerijatskopravnih normi, ili o vjerodostojnim hadisima kóji su izvučeni iz konteksta i kojima je, nekompetentim i tendencioznim tumačenjem, dato značenje koje uopće…

Dr. Mustafa Cerić: Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše

U novom izdanju IIN Preporod, utorak, 15. decembar 2015. god., broj 24/1058, str. 42, objavljen je tekst dr. Mustafe Cerića, predsjednika Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, pod naslovom Vrijeme neosjećajnog srca i nesavjesne duše. Radi se o nastavku teksta dr. Cerića Vrijeme nedomišljenog uma i nedorečene riječi, objavljenog u prethodnom broju Preporoda od 01. decembra 2015. godine.…

Dr. Mustafa Hasani: Kompetencije za davanje fetve

Kada bismo u nekoj globalnoj anketi postavili pitanje: koji se pojam nalazi među najfrekventnijim kod muslimana današnjice, vjerujem da bismo dobili odgovor fetva. Sintagme “tržište fetvi”, “rat fetvi”, “strateške fetve” i brojne druge postale su dio muslimanskog diskursa. Fetve donose znani i neznani, pojedinci i razna tijela, vijeća lokalnog i globalnog karaktera, u jednima se…