Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Enes Ljevaković: Zločin ubistva i samoubistva u islamskom učenju

Živimo u vremenu u kojem se svakodnevno dešavaju pojedinačni, grupni pa i masovni zločini ubistva (ratovi, teroristički napadi…) i samoubistva iz ovih ili onih pobuda i razloga. Iako je ova pojava, koja prati ljudski rod od samih njegovih početaka, u manjoj ili većoj mjeri prisutna u svim dijelovima svijeta i u svakom vremenu, u pojedinim zemljama s vremena na vrijeme eskalira i poprima neslućene razmjere, forme i oblike.