Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Dr. Cerić učestvovao na globalnom samitu o halalu u Maleziji

Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema 1993-2012. i predsjednik Upravnog odbora Centra za dijalog – Vesatijja, učestvovao je na Globalnom samitu o halal proizvodima (Global Halal Summit 2019), koji je održan u Kuala Lumpuru, Maleziji, od 01. do 07. aprila 2019. godine. Samit se sastojao od sedam programa kojima je prisustvovalo 3500 učesnika iz 130 zemalja. Organizator samita bilo je Ministarstvo za vjerska pitanja Malezije – JAKIM u saradnji sa strateškim partnerima Ministarstvom međunarodne trgovine i industrije (MITI) i Ministarstvom za ekonomske odnose (MEA). 

Učesnici samita su razmijenili dosadašnja iskustva u promoviranju ideje o halal konceptu, kao načinu života, posebno u ishrani, ali i u pogledu drugih proizvoda, koji se tiču halal života. Pored tehničkih i proceduralnih pitanja oko certifikacije halal proizvoda, razgovarano je o pitanju važnosti fetve ili šerijatske kontrole, kao duhovnog i moralnog aspekta halal koncepta.

U svojstvu člana Šerijatskog odbora pri Svjetskoj muslimanskoj ligi – Rabiti za halal certifikaciju dr. Cerić je govorio o značenju i značaju fetve, kao savjetodavno-moralnog aspekta u procesu halal proizvodnje i distribucije halal proizvoda. On je naglasio da je fetva uporediva sa medicinom na način da je muftija duhovni liječnik, kao što je doktor medicine tjelesni liječnik s tom razlikom da je ranu na duši teže liječiti nego ranu na tijelu. Zbog toga, muftija, koji izdaje fetvu mora biti dobro upoznat s uzrokom bolesti duše da bi znao otkriti dijagnozu, te da bi mogao propisati pravi lijek za dušu, kao što i tjelesni liječnik mora znati uzrok tjelesne bolesti da bi otkrio dijagnozu bolesti i propisao pravi lijek za tijelo. Zbog toga treba imati na umu da halal proizvodnja ima dva važna aspekta – duhovni, koji se tiče morala u vjeri, i tjelesni, koji se tiče zdrave ili organske hrane. Stoga, halal proizvodnja i halal distribucija ovise o suradnji između duhovnih i tehničkih eksperata kako bi halal proizvodi održali svoju kredibilnost na svjetskom tržištu, naglasio je reisu-l-ulema Cerić.

Global Halal Summit je novi naziv za World Halal Week koji je započeo 2004. godine organizacijom prvog međunarodng halal sajma – Malaysian International Halal Showcase – MIHAS. Samit okuplja standardizacijska i certifikacijska tijela, halal proizvođače i distributere, stručnjake, profesionalce i eksperte iz oblasti halal industrije, i druge zainteresirane strane.