Dana 19.10.2017. završena je trodnevna Druga međunarodna konferencija u Kairu o pravim i krivim fetvama, u organizaciji Vrhovnog egipatskog muftijstva, a pod egipatskim državnim pokroviteljstvom. Vrhovni egipatski muftija Ševqi Allam je otvorio konferenciju, a glavni govor održao je Veliki Imam Šejh Al-Azhara Ahmed Al-Tajjib. Svojim prisustvom i govorima konferenciju u Kairu su podržali generalni sekretar Rabite (Muslimanske svjetske lige sa sjedištem u Mekki) Šejh Muhammed Al-Isa, ministar vakufa Ujedinjenih Emirata Muhamme Al-Ka’bi i vrhovni libanski muftija Abdulatif Derjan.

Ovoj trećoj međunarodnoj konferenciji u Kairu o pravim i krivim fetvama odazvao se veliki broj muftija iz cijeloga svijeta. Islamsku zajednicu u Srbiji i Sandžaku predstavljao je muftija Rešad Plojović.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za dijalog Vesatijja, dr. Mustafa Cerić prisustvovao je konferenciji koja je ustanovljena kao posljedica, odnosno kao nužna potreba da se uvede red oko izdavanja fetvi. Ulema ili muftije su uvijek izdavali fetve, ali to dosada nije izazivalo neku posebnu pažnju javnosti. Međutim, u zadnje vrijeme pojavili su se samoporoglašeni alimi ili muftije, koji izriču fetve bez znanja i bez odgovornosti za izrečenu riječ ili poziv u ime vjere islama na džihad i slične stvari. Zbog toga, sunnitska ulema je pokrenula inicijativu da se održava godišnja međunarodna konferencija o značenju i značaju fetve u islamu s ciljem da se zaustavi zloupotreba ove duhovne i pravne institucije, koju je ukorijenio sam Božji Vjesnik Muhammed, a.s., koji je, zaprvo, i prvi Muftija u islamu u smislu da je odgovorao na pitanja ashaba i tako postavio pravilo da svako može pitati, ali svako ne može odgovarati, odnosno svačiji odgovor nije validan. Naime, validan je samo onaj odgovor ili fetva, koja je utemeljen na načelima kur’anskog učenja, sunnetske prakse i legitinog ulemanskog iskusta (idžma’ – koncenzus, qijas – logička analogija i maslaha ‘ammah – opći interes ili opće dobro Ummeta).

Na konferenciji u Kairu čuo se prijedlog da se ustanovi Svjetsko vijeć muftija, Vijeće koje bi tretiralo globalna pitanja islama i muslimana, u stvari, Vijeće koje bi imalo svog glasogovrnika (vrhovnog svjetskog muftiju), koji bi artikulirao duh islamskog morala kao glas univerzalnog islama, glas koji ne bi bio ograničen uskim nacionalnim ili regionalnim interesima, već bi izražavao univerzalni duh islama, koji bi podrazumijevao i partikularne interese svake muslimanske nacija i zajednice, a to je selam – mir i sigurnost u svijetu. Jer, islam je univerzalna vjera i kultura, a muslimani su univerzalna zajednica i društvo. No, to je za sada samo kao ideja, koja u sadašnjim uoklnostima Ummeta nema izgleda da se ostvari, ali uvijek je na početku bila riječ, koja može da postave jednoga dana stvarnost.

***

Dr. Cerić je imao referat na prvoj sesiji konferencije o temi “Fetva u službi mirnog i stabilnog društva”, u kojem je naglasio tri stvari:
Prvo, islamafobija koja se širi svijetom zbog neodgovornih pojedinaca i grupa, grupa koje zloupotrebljavaju islam za nama muslimanima nepoznate ciljeve ili ciljeve koje prave najviše štetu islamu i muslimanima u svijetu – ta islamofobija, dakle, ne širi strah prema nemuslimanima, već prema muslimanima. Cilj te islamofobije je da plaši muslimane od islama s ciljem da ih okrene protiv islama, jer jedini način da se porazi čista ideja islama jeste da se napadne iznutra, jer svaki pokušaj izvana pokazao se neuspješan i neisplativ.
Drugo, zbog toga muslimanska ulema mora odgovoriti na mnoga teška pitanja od kojih su pitanja, koja postavlja mlada generacija, kao što su: Kako mogu da vjerujem u Boga nakon svega? Kako mogu da djelujem u ime Boga nakon ove hajke protiv islama? Kako mogu da se spasim od zla zlih ljudi nakon nasilja u ime islama? Ova pitanja traže od nas, muslimanske uleme, da prihvatimo izazov “kritike čisti vjere”, kao duhovni i intelektuani napor da nađemo odgovor na ova teška pitanja današnjice u vidu duhovnog i intelektualnog napora i vježbe prije nego što naša mišljenja i stavove pretvorimo u fetve, kao moralni i pravni akt.
Treće, mi se danas suočavama sa vrlo tvrdim i rigidnim stavovima samozvanih tumača islamske nauke i morala. Oni nas, oficijelnu ulemu, nazivaju da smo prodane duše, a mi njih snažno osuđujemo zbog krivog predstavljanaj islama i muslimana u svijetu. Nema izgleda da će se ova dva diametralno različlita pristupa ikad pomiriti, jer se ni ranije u povijesti islama nisu nikad pomirila, samo što su se u zadnje vrijeme intenzivirala. Zbog toga, ne preostaje nam ništa drugo nego da primjenimo MUBAHALU, a to je, kao što je Muhammed, a.s., tražio od onih što su mu došli iz Nedžrana da raspravljaju o Isa, a.s., pa kad nisu bili spremni da slušaju argumente, Alejhisselam ih je pozvao na MUBAHALU, a to je da pod zakletvom i pred svojim sinovima, ženama i samima sobom zajedno prizovu Božje prokletstvo na onoga koji laže. Abdullah ibn Abbas prenosi da je Alejhisselam bio došao sa svojim unucima Hasanom i Husejnom, sa svojm kćerkom Fatimom i svojim rođakom Alijom da to učini, ali druga strana je odustala od MUBAHALE iz straha od prokletstva. Čini mi se da je ovo jedini način da se smiri našu duša da se svi suočimo sa MUBAHALOM u smislu da se svi pogledamo u uči i zavirimo u naše duše kako bi u nama samima prepoznali ili priznali istinu o kojoj pričamo i to što nas progoni u nama, oko nas i iznad nas. Molim Allah Sveivšnjeg da nam u toj namjeri pomogne i da sačuva Egipat od svakog belaja, zuluma i nepravde, bila je zadnja poruka dr. Cerića na Konferenciju u Kairu.