Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Novo izdanje Centra za dijalog – Vesatijja: “Na putu dijaloga i umjerenosti”

Sarajevo, 5. avgust 2020. godine – Iz štampe je izašla nova knjiga u izdanju Centra za dijalog – Vesatijja pod nazivom Na putu dijaloga i umjerenosti.

Ova knjiga je zbornik radova s okruglih stolova, seminara i tribina u 2018. i 2019. godini.

U okviru redovnih aktivnosti Centar za dijalog — Vesatijja je tokom 2018. i 2019. godine realizirao različite projekte koji, svaki na svoj način, podupiru dijalošku misiju Centra i njegovu okrenutost sagledavanju društvenog konteksta iz islamskog rakursa. Dio tih njegovih aktivnosti prezentira se u ovom Zborniku. Premda su u ovom izdanju obuhvaćeni raznorodni sadržaji u tematskom smislu ali i po svome karakteru i formi realizacije, ipak u sebi nose važnu zajedničku crtu: promocija dijaloga i razumijevanja među ljudima, s jedne, i afirmacija duhovnih vrijednosti kao mogućeg odgovora na mnoge izazove savremenog svijeta, s druge strane. Ta zajednička odlika i poruka čini ih prikladnim da se nađu objedinjeni u istom knjiškom svesku.