Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Sabor Islamske zajednice usvojio Deklaraciju o miru u Svetoj zemlji i pravima palestinskog naroda

Sabor Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini danas je na drugoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu usvojio Deklaraciju o Palestini, u kojoj poziva na hitno zaustavljanje nasilja nad civilima u Gazi i drugim dijelovima Palestine i postizanje trajnog i pravednog mira u Svetoj zemlji.

Deklaraciju je na sjednici pročitao Muhamed Jusić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu.

Tekst Deklaracije prenosimo u cijelosti:

“U ime Allaha Milostivog, Svemilosnog

Polazeći od stava Kur’ana Časnog: ‘Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.’ (Junus: 25)

I riječi Uzvišenog:

‘Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao.’ (El-Maide: 32)

Imajući na umu predaju od Poslanika, a.s. koju prenosi Ebu Seid el-Hudri, r.a. prema kojoj je on rekao: ‘Sedla se ne pritežu osim radi posjete tri džamije: Svete džamije u Meki, daleke džamije El-Aksa u Kudsu i radi moje džamije (u Medini).’ (Buhari i Muslim)

Prisjećajući se Omerovih, r.a, garancija sljedbenicima knjige u svetom gradu Jerusalemu i stoljeća mirne koegzistencije različitih religija u okvirima muslimanske vladavine ali i tamnog perioda križarskih ratova i sukoba oko svete zemlje.

Te pozivajući se na Član 68. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) i Član 14. Poslovnika o radu Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice na II redovnoj sjednici održanoj: 23. decembra 2023. godine što odgovara 10. džumade-l-uhra 1445. h.g. usvojio je:

DEKLARACIJU O MIRU U SVETOJ ZEMLJI I PRAVIMA PALESTINSKOG NARODA

u kojoj se navodi:

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva na hitno zaustavljanje nasilja nad civilima u Gazi i drugim dijelovima Palestine i postizanje trajnog i pravednog mira u Svetoj zemlji.

Sabor poziva sve međunarodne aktere, muslimanske lidere i vjerske autoritete svih religija da se rezolutno angažuju kako bi se zaustavila spirala nasilja u Svetoj zemlji i kako bi mir zavladao ne samo između Palestine i Izraela nego i među duhovnim sljedbenicima praoca poslanika monoteizma Ibrahima (a.s.)/Abrahama.

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje napade na civile u okolini Gaze i uzimanje civilnog stanovništva za taoce, te poziva na njihovo oslobađanje kao i oslobađanje hiljada bespravno zatočenih, naročito žena i djece. Otpor okupaciji ne može biti opravdanje za činjenje zločina, kao što ni pozivanje na borbu protiv terorizma ne može biti opravdanje za ubijanje civila i kolektivno kažnjavanje. Svaki zločin treba biti predmet neovisnih istraga i sudskih procesa.

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje brutalne napade na civile Gaze i neselektivno razaranje civilne infrastrukture naročito bolnica, škola i izbjegličkih kampova i uskraćivanje hrane, vode, lijekova, medicinskih usluga i energenata civilima u Gazi, te ubijanje predstavnika medija.

Sabor osuđuje sistematsko kršenje ljudskih i građanskih prava Palestinaca na okupiranim teritorijama koje traje decenijama i uspostavljanje aparthejda prema Palestincima kako u Izraelu tako i na okupiranim teritorijama.

Za Sabor su neprihvatljivi planovi o raseljavanju i progonu Palestinaca iz Gaze i okupaciji njihove teritorije.

Sabor pruža punu podršku pravu palestinskog naroda na samoopredjeljenje koje je potvrđeno međunarodnim pravom i brojnim rezolucijama UN-a (kao što su rezolucija Generalne skupštine UN-a br. 73/158. od 17. decembra 2018. i druge) što uključuje i pravo na uspostavljanje održive države.

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini podsjeća na Izjavu usvojenu na devetoj redovnoj sjednici Sabora 23.12.2017. povodom jednostranog pokušaja promjene statusa svetog grada Kudsa – Jerusalema i osuđuje nasrtaje na džamiju El-Aksa i pokušaje mijenjanja statusa quo u svetom gradu Jerusalemu i drugim svetim mjestima judaizma, kršćanstva i islama.

Sabor poziva na uspostavljanje i priznavanje države Palestine i prihvatanje Arapske mirovne inicijative iz 2002. godine ističući također potrebu za poštovanjem i očuvanjem teritorijalnog jedinstva i integriteta čitave okupirane palestinske teritorije, uključujući Istočni Jerusalem, a u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine UN-a 58/292 od 6. maja 2004. te osuđuje sistematsko naseljavanje useljenika na okupiranoj palestinskoj teritoriji.

Sabor osuđuje polarizaciju, politizaciju i širenje mržnje koje je uslijedilo nakon eskalacije nasilja u Gazi i osuđuje svaki oblik antisemitizma i islamofobije naglašavajući kako je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini odlučna u suzbijanju takvih pojava u bosanskohercegovačkom društvu, ali i svakom društvu i državi gdje djeluju mešihati i krovne organizacije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sabor s ponosom ističe bogato nasljeđe zajedničkog života muslimana i Jevreja u Bosni i Hercegovini i uzajamne brige jednih o drugima, kao i svoju odlučnost da Islamska zajednica ustraje na očuvanju vrijednosti bosanskog komšiluka i islamskih principa dijaloga i suživota u različitostima.”

Deklaracija će biti prevedena i na druge jezike.

Izvor: (islamskazajednica.ba)