Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Štampan treći svezak knjige „Ja sam govorio“

Treći svezak knjige dr. Mustafe Cerića (reisu-l-uleme 1993-2012.) „Ja sam govorio“, u izdanju Centra za dijalog – Vesatijja, ovih dana je izašao iz štampe. Knjiga predstavlja izbor tekstova i komentara dr. Mustafe Cerića objavljenih na njegovoj Facebook stranici.

Objavljivanje trećeg sveska uslijedilo je nakon što je 2019. godine objavljena knjiga dr. Cerića „Ja sam govorio“ u dva sveska, knjiga 1 i knjiga 2, te pozitivne recepcije u javnosti, naime tiraž prvog izdanja je već odavno distribuiran. Treća knjiga sastavljena je od tekstova koje je dr. Mustafa Cerić objavljivao na svojoj Facebook stranici u razdoblju od 01. juna 2019. do 01. februara 2021. godine. Ova knjiga sastoji se od 183 teksta razvrstana u više poglavlja. U Predgovoru za prvi svezak knjige istaknuti su razlozi za štampanje Facebook objava i ukazano je na njihov karakter. U ovom svesku je također slijeđena ista metodologija, tekstovi unutar poglavlja slijede hronologiju nastanka, od ranijih ka kasnijim, a u fusnotama navedeni su datumi objave.

Treći svezak knjige „Ja sam govorio“, poput dva prethodna, predstavlja pravu „riznicu“ raznolikih ideja i stavova, te pokušaj sagledavanja teških i bitnih pitanja koja okupiraju pažnju bošnjačke i bosanske javnosti u današnjem vremenu na posve nesvakidašnji način. Za razliku od prva dva, treći svezak čini se puno više fokusiranijim i usmjerenijim na konkretnija tematska područja, kvalitativno uspjelijim i misaono zrelijim i kompletnijim sadržajem.

„Sloboda, u njenim različitim varijacijama, je, nesumnjivo, ishodišna tačka i, reklo bi se, pokretačka snaga kreativne energije kojoj svjedočimo na stranicama ove knjige, s tim da je preovlađujući naglasak na mentalnoj slobodi, slobodi uma i duha. U mnogim tekstovima se naglašava da su Bošnjaci osvojili fizičku slobodu, odbranili državu, participiraju u vlasti i njenim institucijama, međutim još uvijek se nisu izborili za mentalnu i duhovnu slobodu“ – ističe u Predgovoru urednik knjige dr. Ekrem Tucaković. 

Objavljeni tekstovi u žanrovskom smislu veoma su heterogeni, fluidni, prelaze iz jedne forme u drugu, i, nerijetko, žanrovski su hibridi. Riječ je o dužim ili kraćim komentarima, apelima, kritikama, osvrtima, otvorenim pismima, proglasima, upozorenjima, aforizmima, aluzijama, autorefleksivnim propitivanjima.

Tekstovi u trećoj knjizi podijeljeni su u sljedeća poglavlja: Ogledi o stanju nacije i države, Refleksije o vlasti, Doš’o vakat za Mostar, Srpski genocid u Bosni, Putevi i bespuća srpske politike, Putevi i bespuća hrvatske politike, Refleksije o blajburškoj misi u Sarajevu, Srpski historijski hod unatrag u Crnoj Gori, Moj pogled u svijet, Omaž dragim prijateljima.

Prva dva sveska knjige “Ja sam govorio“, objavljena 2019. godine, sadrže 350 komentara, osvrta, proglasa, upozorenja, pisama i sl.