Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

U Ammanu otvorena Osamnaesta konferencija Kraljevske akademije “Āl Bejt”

Dana 7. oktobra 2019. godine u Ammanu je otvorena Osamnaesta konferencija Kraljevske akademije “Āl Bejt” o temi “Allahovi zakoni u stvaranju”. Tim povodom članove Kraljevske akademije i učesnike konferencije primio je jordanski kralj Abdullah II bin Al-Husejn.

U ime članova i učesnika obratili su se bivši vrhovni egipatski muftija Ali Džum’ah i Mustafa Al-Damad iz Irana. Iz Bosne i Hercegovine konferenciji prisustvuju dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993-2012.) i predsjednik Upravnog odbora Centra, akademik Enes Karić i akademik Rusmir Mahmutćehajić.

Prvog dana konferencije dr. Cerić je prezentirao svoj referat o temi: “Zakoni Božanskih normi u kosmosima”. Tokom izlaganja govorio je o multiverzumu, tj. postajanju više univerzuma, a ne samo jednom univerzumu. Istakao je da je Hugh Everett (1930-1982) bio prvi fizičar koji je progovorio o mogućnosti postojanja multiverzuma, a što je u u prvom ajetu “al-Fatihe” jasno naglašeno: “Al-ḥamdu-li-llahi rabbi-l-ʿālemīn” (“Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, tj., univerzuma ili kosmosa”).

Dr. Cerić je, također, govorio o tome da je Allah stvorio svijet iz ništavila (ex-nihilo), istaknuvši kako “Uzvišeni Allah nije samo stvorio više svjetova, već ih i održava bez vidljivih stubova, u savršenoj harmoniji i bez umora. Sve je u svemiru uređeno na najprecizniji način tako da sve stvoreno u njemu funkcionira prema Allahovoj vječnoj volji, iako nije uvijek sve prema Allahovom zadovoljstvu. Čovjek je stvoren u najljepšem liku i obliku i jedinstven je po tome što ima slobodnu volju, ali samo u okviru Allahove vječne volje, kojoj se čovjek mora pokoravati svjesno ili nesvjesno kao neprikosnovenim Allahovim zakonima u kosmosu, zakonima prema kojem cijeli multiverzum opstaje”.

Između ostalog, u svom referatu dr. Cerić je govorio i o intervju Nikole Tesla, u kojem je Tesla naglasio kako je na početku bila energija, a potom je iz energije stvorena materija, a koju znamo kao svjetlost. Ova ideja korespondentna je sa kur’anskom idejom o tome da je Allah svjetlo nebesa i zemlje.

Na kraju svog izlaganja istakao je da je veliki fizičar Stephen Hawking izdvojio deset pitanja na koja čovjek nikad neće prestati tražiti odgovor, a to su pitanja:          

  1. Ima li Boga?
  2. Kako je sve to počelo?
  3. Postoji li drugi intelektualni život u kosmosu?
  4. Možemo li predvidjeti budućnost?
  5. Šta je unutra crne rupe?
  6. Da li je moguće putovanje kroz vrijeme?
  7. Hoćemo li preživjeti na Zemlji?
  8. Trebamo li kolonizirati svemirski prostor?
  9. Hoće li nas vještačka inteligencija nadmudriti?
  10. Kako ćemo oblikovati budućnost?

“Ovo su velika pitanja o kojima često ne razmišljamo, jer nas mala pitanja zaokupe pa ne znamo gdje smo. A kad se probudimo, onda shvatimo kolio smo sičušni u ovom kosmosu od Nasuta do Melekuta i od Džeberuta do Lahuta. Zato je Kur’an knjiga putokaza, navigacija, koja ako je pažljivo čitamo da bi je razumjeli i prema njoj putovali u ovom nepreglednom kosmosu, odnosno kosmosima, “kroz verijeme i prostor”, sigurno nećemo zalutati.

Allahu Svemogući omili nam Kur’an da ga čitamo, učimo i razumijemo!

Allahu Sveznajući, pouči nas stazam u uvom nepreglednom kosmosu da hodimo da zadanog nam cilja!

Allahu Milostivi, nadahni nas Tvojom mudrošću i znanjem da znamo gdje nam je mjesto u kosmosu! Amin!” – kazao je na kraju izlaganja dr. Mustafa Cerić.

U nastavku donosimo cjelovit tekst referata dr. Mustafe Cerića na arapskom jeziku: