U sklopu manifestacije „508. Dani Ajvatovice“ u subotu, 30.06.2018. godine u Bugojnu je organizovan Omladinski kamp za omladinu sa području Muftijstva travničkog.  Učesnici kampa bili su omladina iz gradova Travnika, Jajca, Gornjeg i Donjeg Vakufa i Bugojna.

Cilj kampa bio je da se mladi međusobno upoznaju i druže kako bi povećali ovaj novi koncept mreže mladih koji dobro kotira u cijeloj Islamskoj zajednici. U prvom uvodnom djelu nakon što su omladinci pristigli u Motel Karalinka i prijavili se, održana je sesija na kojoj je mr. Rijad ef. Delić, sekretar Muftijstva sarajevskog, govorio o temi “Mreža mladih kao novi koncept u radu sa mladima u Islamskoj zajednici u BiH”.
Video zapis o ovom kampu možete pogledati na ovom linku: https://www.facebook.com/Bugojno.Bug.ba/videos/1773325236037334/