Sarajevo, 09. mart 2018. godine – Od 06. do 08. marta 2018. godine u Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu je održan trodnevni seminar za imame i mualime na temu “Islamske vrijednosti: brak – lični i porodični život”.

Učesnici seminara su bili imami i muallime, njih 45 sa područja svih muftijstava. Organizatori seminara bili su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Centar za dijalog – Vesatijja. Na otvaranju seminara pozdravne govore su održali mr. Nusret Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove, dr. Safija Malkić, stručna saradnica na Odjelu za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove i Mohamed-Suleyman Tadefi, sekretar Centra za dijalog – Vesatijja.

Tokom trodnevnog programa na kojem su kao predavači učestvovali prof. dr. Zuhdija Hasanović, prof. dr. Mustafa Hasani, doc. dr. Dina Nadarević-Sijamhodžić, prof. dr. Amel Alić, Dženana Kuluglija, Dr. sci. Elvira Duraković-Belko i Armin Mušija, govorilo se o sljedećim temama:

  • „Ciljevi braka kroz sunnet Muhammeda, s.a.v.s.“;
  • “Brak je ugovor”;
  • “Islamsko roditeljstvo: pristupi i izazovi”;
  • „Odgovorno roditeljstvo“;
  • „Dječiji problemi – indikator problema u porodici“;
  • „Razvod braka – djetetu su potrebni i majka i otac“.

Tokom seminara istaknuto je kako je cilj ovakvih edukacijskih programa prelazak imama iz pozicije čekanja dolaska ljudi u proces kretanja prema njima. Time bi se efikasnije odgovorilo na obavezu ukazivanja na sve prisutnije džahilijetske pojave u našem okruženju.

Na kraju seminara zaključeno je da porodica prestavlja vrijednost koja baštini određenje života u kojem se čovjek kreće, da imami i muallime u džematu moraju primjenivati ono što rade u porodici. Svim učesnicima su, zatim, uručeni certifikati.