Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

U Sarajevu održan seminar „Islamske vrijednosti u društvenom kontekstu“

Sarajevo, 27. decembar 2018. godine – U periodu 25-26. decembar 2018. godine u Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu je održan seminar za imame na temu „Islamske vrijednosti u društvenom kontekstu“.

Učesnici seminara su bili imami, njih 52 sa područja svih muftijstava. Organizatori seminara bili su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Centar za dijalog – Vesatijja. Inače, radi se o drugom seminaru kojeg je Centar organizovao u 2018. godini u saradnji sa Upravom za vjerske poslove.

Na otvaranju seminara pozdravne govore su održali mr. Nusret Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove i dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema 1993-2012. i predsjednik Upravnog odbora.

Tokom dvodnevnog programa na kojem su kao predavači učestvovali mr. Amel Kovačević, doc. dr. Muharem Adilović, dr. Ahmet Alibašić, dr. Safija Malkić, dr. Senad Ćeman i akademik Enes Karić govorilo se o sljedećim temama:

  • Islamske vrijednosti u poslovanju;
  • Islamske vrijednosti i društvena pravda;
  • Islamske vrijednosti i odnos prema drugome;
  • Islamske vrijednosti u javnoj upravi;
  • Islamske vrijednosti: lični i porodični život;
  • Islamske vrijednosti i obrazovanje.

Govoreći o poslovnoj etici u Islamu, mr. Kovačević je istakao kako u primjeru Muhammeda, a.s., imamo primjer uspješnog muslimanskog trgovca, koji je uvijek insistirao na važnost poštenja u poslovanju sa kupcima/klijentima. Također, on je uveo institut muhtesiba koji bi danas bio kombinacija tržišnog inspektora i ombudsmena za prava potrošača sa namjerom da omogući nesmetano i pravedno funkcionisanje tržišta.

            Doc. dr. Adilović je u svom izlaganju o društvenoj pravdi istakao kako se do (socijalne) pravde može doći putem zakona i putem individualne dobrote, te je dodao kako su potpuna emocionalna oslobođenost, potpuna jednakost pred zakonom svih pojedinaca, grupa, naroda i solidarnost preduslovi za uspostavljanje pravde.

            U svom izlaganju o islamskim vrijednostima i odnosu prema drugome, dr. Alibašić je istakao da sam Kur’an, iako beskompromisan u stavu prema borbenim i zlonamjernim nemuslimanima, kaže da sama razlika u vjeri nije razlog da muslimani ne budu pravedni i dobri prema drugima: “Bog vam ne priječi da dobro činite i pravedni budete prema onima koji se protiv vas nisu borili i koji vas iz kuća vaših nisu protjerali…” (el-Mumtehine, 8). Ovo je centralni kur’anski ajet o pitanju mjesta drugoga u islamu.

            O temi islamskih vrijednosti u ličnom i porodičnom životu govorila je dr. Safija Malkić. Tokom izlaganja istakla je važnost porodice kao osnovne ćelije društva, ženā-majki kao najvažnijih osoba u odgajanju budućih generacija, braka i porodice kao vrijednosti i izazovā, bogobojaznosti kao duhovne vrijednosti, te usklađivanja roditeljstva sa poslovnim obavezama.

            Dr. Senad Ćeman je govoreći o islamskim vrijednostima u javnoj upravi istakao kako ne postoji univerzalna definicija pojma dobre uprave, ali da ipak postoje osnovni principi koji su zajednički svim definicijama, a to su: učešće javnosti u donošenju odluka, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, korisnost i ravnopravnost.

Završno predavanje na seminaru održao je akademik Enes Karić koji je učesnicima govorio o moralnosti, sveobuhvatnosti, djelotvornosti, objektivnosti, realističnosti, racionalnosti i svrhovitosti obrazovanja.

Na kraju seminara svi učesnici su dobili certifikat o učešću.