U Sarajevu je održan treći dio projekta “Prevencija radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu kod mladih” koji je uz imame i mualime okupio i 60 adolescenata iz njihovih džemata.

Trening koji je trajao od 13. do 15. aprila imao je za cilj senzibilirati učesnike o značaju životnih vještina u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, podučiti ih određenim životnim vještinama koje će primijeniti u svakodnevnom životu, te uz koje će ostvarivati adekvatnije međuljudske odnose i produktivnije djelovati unutar vlastite zajednice.

Trening je zamišljen tako da polaznici nakon njegovog završetka ovladaju osnovama životnih vještina, budu u mogućnosti u svojim džematima pokrenuti radionice na slične teme i praktično postupati kao zagovornici nenasilnog djelovanja.

Trening je bio radioničkog tipa, tokom kojeg su polaznici imali priliku da kroz rad u grupama percipiraju određene aktuelne probleme i pronađu moguća praktična rješenja.

Uz upoznavanje sa programom, pozdravni govor i želje dobrodošlice, učesnici su tokom prvog dana upoznati sa vrstama i definicijama osnovnih životnih vještina, te održali kratku radionicu kritičkog preispitivanja vlastitog života, preciznije onih njegovih trenutaka koji pokazuju postupanje u skladu sa životnim vještinama ili njihovo iznevjeravanje.

Usmeno iznesena pojedinačna iskustva na ovu temu su pokrenula konstruktivnu konverzaciju.

Izvor: http://islamskazajednica.ba