Email: info@cdv.ba |Telefon: +387 33 570 025

Knjiga 20: Eseji o vjeri u doba digitalizacije

Izdavač: Centar za dijalog – Vesatijja (www.cdv.ba)

Za izdavača: Senad Ćeman

Urednik i priređivač: Ekrem Tucaković

Lektor: Hurija Imamović

Dizajn korice: Tarik Jesenković

Broj stranica: 229

Povez: Mehki

Tisak: Amos Graf d.o.o. Sarajevo


Povratak na IZDANJA